Skoleturnering i basketball

Lene Instebø
04.04.2019
NBBF Region Vest søker arrangørklubb for Skoleturnering i basketball

NBBF Region Vest fortsetter i 2019 med rekrutteringstiltaket tidligere titulert «skolemesterskap», men nå kalles "Skoleturnering". Med skoleturnering som tiltak legges det til rette for at uøvde spillere får oppleve idrettsglede og mestring gjennom lek og moro på basketballbanen. NBBF Region Vest vil at det skapes et attraktivt arrangement for barn i den hensikt å rekruttere flere unge basketballspillere.

 

Tanken bak skoleturnering:

 • Skape rekruttering for klubbene
 • Øke interessen for basket i skolene.

Arrangementsstøtte:

Det kan gis opptil kr 20.000 i arrangørstøtte.
Arrangementet må foregå i en ukedag.

Regionens oppgaver:

 • Sende ut invitasjon til skolene.
 • Informere klubbene om utsendelse av invitasjon slik at de kan fremsnakke arrangementet ovenfor egne medlemmer og sine rekrutteringsskoler.
 • Ansvarlig for å skaffe t-skjorter til alle deltagerne
 • Dekker dommerutgiftene
 • Skoleturnering er NBBF Region Vest sitt arrangement. Administrasjonen vil være en ressurs og samarbeide med arrangørklubb
 • Kan ved behov være behjelpelig med å søke halltid for arrangementet

Klubbenes oppgave:

 • Ta imot påmelding fra skolene
 • Organisere mesterskapet (kampoppsett/dommere/frivillige og lignende)
 • Ha baller og vester tilgjengelig
 • Om mulig stille med frukt og vann som deles ut til elevene i lunsjpausen (ikke kaker og annet søtt). Evt kaffe til voksne
 • Klargjøre hallen for arrangementet; sette fram benken, stoler, sekretariat 
 • Opprydding etter arrangementet. Rydde hall og garderober  

Arrangementets innhold:

 • Skoleturnering er for uøvde spillere i 6 klasse.
 • Skal spilles med EB regler og prinsipper. Det skal også være aktivitet i hovedpausen/lunsj
 • Gratis deltagelse for skolene. Det spilles i følgende klasser:
  • Gutter uøvd 6. trinn
  • Jenter uøvd 6. trinn
  • Dersom det er mixklasse, skal det i til enhver tid være 2 av hvert kjønn på banen.
 • Premier til alle deltakere/utdeling av t-skjorter.
 • Det skal ikke være noe form for salg da elevene ikke skal ha med seg lommepenger.

 

Søknad sendes til Lene.instebo@basket.no - 

Søknadsfrist 15.mai 2019