Momskompensasjon

​Foto: Norges Idrettsforbund

Espen A. Johansen
10.04.2017
Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017, frist 15.august.

Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen. E-posten inneholdt den samme informasjonen som nå er lagt ut på Idrettsforbundets nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/


Utdrag fra Idrettsforbundets nettsider:

"Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2017 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). "