Minitinget og DSK

Foto: Scandic Oslo Airport

HF
30.01.2019
Minitinget og Det Store Klubbledermøte (DSK) på Scandic Oslo Airport 30.–31. mars 2019.

Nytt av året, er at Minitinget 2019 og DSK avholdes samme helg.

Vedlagt finner dere invitasjon med dagsorden til begge arrangementene.

Påmelding til begge arrangementene registreres online via denne linken: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=690570X162470500X38958 Siste frist for påmelding er 1. mars 2019.

 

Invitasjon til Miniting med dagsorden lastes ned via denne linken: NBBF Miniting 2019 Innkalling.pdf

Invitasjon til DSK med dagsorden lastes ned via denne linken: NBBF Agenda DST 2019.pdf

 

Minitinget og DSK avholdes på:

Scandic Oslo Airport

Ravinevegen 15, 2060 Oslo

Tlf. 23155900

Epost: osloairport@scandichotels.com

 

Start: Lørdag 30. mars kl. 11.00 - Miniting

Slutt: Søndag 31. mars kl.15:30

Minitinget arrangeres det år det ikke avholdes Basketballting, de som kan delta er Forbundsstyret, komiteer, utvalg, BLNO kvinner klubber, BLNO menn klubber, regionstyrene og ansatte.

DSK er rettet mot alle klubbledere i NBBF.

VELKOMMEN!