Minitinget og DSK samkjøres

​Fra Minitinget 2017

Espen A. Johansen
20.11.2018
30. og 31.mars 2019 er dagene Minitinget og Det Store Klubbledermøte avholdes.

Minitinget avholdes annethvert år når det ikke er Basketballting og er regulert i NBBFs lov.

Det Store Klubbledermøte (DSK) har blitt avhold i fire år og da samtidig som Den Store Trenerhelgen, nå samkjøres Minitinget og DSK i mars 2019.

Innkalling og agenda for møtene kommer vi tilbake til.

Oppsummering av Minitinget 2017: https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Minitinget-20170525-2930.aspx