Minitinget 2017

​Foto: Scandic Oslo Airport

Espen A. Johansen
21.04.2017
20.-21.mai på Scandic Oslo Airport, påmelding innen 28.april.

Påmelding registreres online via denne linken: Påmelding Minitinget 2017

Invitasjon med dagsorden lastes ned via denne linken: Invitasjon Miniting 2017

Minitinget avholdes på:
Scandic Oslo Airport
Ravinevegen 15, 2060 Oslo
Tlf. 23155900
Epost: osloairport@scandichotels.com

Start: Lørdag 20.05.2017 kl.12:00
Slutt: Søndag 21.05.2017 kl.15:30

Nytt av året, delar av Minitinget streames live via våre digitale plattfomrer.

Minitinget arrangeres det år det ikke avholdes Basketballting, de som kan delta er Forbundsstyret, komiteer, utvalg, KL/BLNO klubbene, regionstyrene og ansatte. 

Det vil bli lagt opp til en workshophelg etter tilsvarende format som for Minitinget 2015, med gruppediskusjoner, påfølgende presentasjoner og plenumsdebatter. Målet er å få verdifulle innspill til handlingsplanen 2018 som skal vedtas i høst.

Agendaer for KL- og BLNO-møtene på lørdag vil bli distribuert til de respektive klubbene senere.