Ledige stillinger i Basket-Norge

Espen A. Johansen
06.06.2018
Nå kan basketballklubber få publisert sine stillingsutlysninger på basket.no.

​Stilling ledig siden på basket.no er gratis og nå tilgjengelig for klubber som ønsker å få enda mer synlighet for sine stillingsutlysninger. Stillingsutlysningene må være mulig å linke til og det skal være stillinger som er tilknyttet klubb, enten som trener, trenerkoordinator, daglig leder, prosjektleder osv. Vi lyser ikke ut frivillige verv som styremedlemmer ol.

Link til stilling ledig siden som også finnes under menypunktet "Om NBBF": https://basket.klubb.nif.no/Sider/Stilling-ledig.aspx

Ved å følge linken over ser dere hvordan en stilling blir presentert, dette er informasjon og logo som må sendes til espen.johansen@basket.no for at utlysningen skal legges ut.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål knyttet til dette, så håper vi at dette er til hjelp for våre klubber.