Klubbutvikling på agendaen

Ammerud, Høybråten, Kjelsås og Årvoll Basket var alle tilstede under de første klubbesøkene

Øivind Lundestad
23.10.2018
Mandag kveld var fire av totalt 84 planlagte klubbesøk gjennomført i regi av NBBF.

Som en del av økt fokus på klubbutvikling i norsk basket så skal Norges Basketballforbund på reise for å bli nærmere kjent med 84 forhåndsutvalgte klubber. På besøkene i klubb blir det gitt informasjon om klubbutvikling i norsk basket og mulighetene som klubbene har gjennom dette. Det er også en fin arena for å snakke om de ulike problemstillingene som klubbene jobber med i hverdagen. «I tillegg til at vi får informert om klubbutviklingsarbeidet og tilbudene som er tilgjengelige, så får vi muligheten til å snakke med personene som er involvert i klubbene om deres hverdag» sier prosjektleder for klubbutvikling Øivind Lundestad, som er vikar for Ragnhild Riis på dette området. «Relasjonsbyggingen og erfaringsutvekslingen er vel så viktig som selve informasjonen» fortsetter Lundestad.

 

Arbeidet med å besøke 84 klubber startet i går, mandag kveld, med fire klubber fra Region Øst på besøk på Ullevaal Stadion. I løpet av 2019-2020 sesongen skal alle 84 besøkene være gjennomført og forhåpentligvis vil mange av klubbene være i gang med interne utviklingsprosesser ved den tid. De 84 klubbene som er involvert blir kontaktet forløpende – om kontakt ikke allerede er gjort – for å avtale møtetid og -sted.

 

Norges Basketballforbund er i prosessen med å utarbeide sin egen klubbutviklingsplan og -strategi som bygger på den kompetansen og det planverket Norges Idrettsforbund har for klubbutvikling. Dette arbeidet vil sikre at klubbutviklingstilbudet for norske basketklubber vil være sterkere og mer tilpasset i fremtiden. Klubbutviklingsplanen vil være forankret i NBBF sine verdier og visjoner, og vil være av stor betydning for utviklingen av norsk basket.

 

Dersom din klubb har interesse av å lære mer om klubbutvikling og hvordan NBBF kan bistå din klubb med å utvikle seg, vennligst ta kontakt med oss.

 

Øivind Lundestad

Prosjektleder for klubbutvikling

oivind.lundestad@basket.no