Klubbutvikling i Nesodden Basket

Ragnhild Riis
24.11.2017
Nesodden Basket og Region ØST arrangerte klubbkveld med fokus på utvikling av klubben
Nesodden Basket er en godt etablert og oppegående klubb med rett i underkant av 200 medlemmer. De gjennomfører blant annet årlige 3mot3 turneringer, Easy Basket cuper, utdanner sine trenere og dommere, gjennomfører SFO prosjekter og deltar på Lead4peace programmet. 

På tirsdag gjennomførte de startmøte i klubbutviklingsprogrammet i regi av NBBF Region Øst. Femten deltakere i alderen 14 til 26 pluss møtte opp til en sosial kveld for å få inspirasjon til videre fremdrift av klubben. Deltakerne var spillere, trenere, styremedlemmer og foreldre, og sammen fikk de gjennomgått statusen til klubben og avklart områder de ønsker å forbedre.

RØ Nesodden startmøte 9.jpg


Etter en runde med drømmer/visjoner og litt pizza, fikk de frem mange gode tiltak som de fikk prioritert ned til tre saker de følte var viktig å prioritere nå:

 • Ny hall – ny samlingsarena
 • Rekruttering 2018
 • Gaupe Cup – basketballcup 2019

Disse tre sakene fikk utarbeidet egne handlingsplaner og arbeidet mot å nå målene starter allerede nå!

Tiltak: Ny hall

Hva skal gjøresHvordanAnsvarligNårResultat

Bevis vårt behov + våre planer

Vise fordeler med hall framfor gymsal

Medlemmer, vekst, vise dagens situasjon. Se dette mot andre idretter. Underbygge behovet

Lage skriv om samhandling med skoler/SFO

xxxxxx
25.2.18 

Møte NIF (INIR) Håndball

Møte skoleidretter

Innkalle alle til et møte for å diskutere behov og mål.

Hva ønsker vi.

xxxxx
1.3.18 
 Snakke med skolene om deres behov for tidBe om møte med rektorenexxxxx
25.2.18 

Erfaringer må hentes inn

Referanse

Region Øst

Møte med noen som har gjort dette før – få møter

 xxxxxxx
1.2.18 


 RØ Nesodden startmøte 3.jpg

Kvelden ble evaluert og er her er det som kom frem:

PositivtKunne vært bedre
 • Engasjerende
 • Brainstorming (its god to dedicate time to this)
 • Satt I gang drømmer/visjoner, tanker, refleksjoner, grunnarbeid
 • Dere var positive og hadde mye energi
 • Entusiasme som skapte kreativitet
 • Inkludering
 • Metoden med lapper og prioriteringer
 • Bra opplegg! Engasjerende (ikke for «høyt»)
 • Vi fikk lagt planer for klubben
 • Gav resultater (entusiasme)
 • Masse gode ideer og entusiasme
 • Mye informasjon
 • Litt mye snakking
 • Alt for få møtte opp
 • Bedre deltakelse (Bedre / annen markedsføring)
 • Mer tid
 • For få som kom
 • Gikk litt fort
 • Ingen ting – bra
 • Need even more people involved
 • Mer tid
 • Bedre oppmøte, kreve lead4peace players å være med, bedre tid
 • Info på forhånd
 • Komme raskere i gang – kortere intro mer tid til hjulet og planen


Kunne din klubb tenke seg en lignende sosial kveld/prosess i regi av NBBF – ta kontakt med Ragnhild Riis ragnhild.riis@basket.no