Det Store klubbledermøtet 2019

​President Jan Hendrik Parmann overrekker ildsjelprsen for 2017 til Johan Borchgrevink på DST/DSK 2018.

Espen A. Johansen
29.03.2019
I forbindelse med DSK denne helgen skal klubbprisene for 2018 deles ut.

Det Store Klubbledermøtet avholdes på Scandic Gardermoen og starter kl.15.00 etter at Minitinget er avsluttet lørdag 30.mars, last ned programmet her: Agenda DSK 2019​


Etter endt program lørdag avholdes det middag og klubbprisene for 2018 skal deles ut.

Klubbpriser:

  • Klubb med størst vekst i medlemsmassen
  • Klubb med størst vekst i antall jentespillere
  • Klubb i nasjonale serier best på digitale plattformer (nettside og sosiale medier)
  • Beste klubbleder
  • Ildsjelpris

Pris til «Beste klubbleder» går til den klubblederen som har vist utholdenhet og målrettethet i sitt arbeid over tid. Vi er her ute etter en klubbleder som har jobbet systematisk, som har klart å få med seg «de andre» i et planmessig strategisk arbeid, som kan vise resultater i medlemsutvikling og trivsel (synkende frafall) i «sin» klubb.

NBBFs ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles en person uansett posisjon i klubben, som har gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljø, prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats for basketball over mange år, og som bidrar til at klubben «får en enklere» hverdag.

Last ned oversikt: Tidligere klubbprisvinnere


Årets jury har bestått av:

Gøril Wold Wægger

Josefine Caroline Stokke Haugom

Tennaz Javis

Kevin Juhl-Thomsen

Geir Ivar Olsen