Klubbledermøte 30.okt

Erika Lundin
14.10.2019
Region ØST inviterer til Klubbeldermøte på Ekeberg onsdag 30.oktober kl 18.00-21.00


Region ØST har ambisjoner om å arrangere 4 klubbledermøter i året. Planen er slik:

august/september - Region ØST Tip Off for trenere, dommere og styremedlemmer

oktober/november - Klubbledermøte med fokus på organisasjonsutvikling og styre

februar/mars - Klubbledermøte med fokus på planlegging innfor neste sesong

april/mai - Region ØST Ting

mai/juni - Klubbeledermøte med fokus på serieoppsettI tillegg arrangerer hver idrettskrets kurs for styremedlemmer og ledere. 

Klubbens styrearbeid i praksis, Klubbadmin, Lederkurs for ungdom, Økonomi, Lover, regler og retningslinjer...

Informasjon om dato og sted for kurs finner du hos DIN idrettskrets:

Oslo idrettskrets: Tone Holm Dagsvold, ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no 

Akershus idrettskrets: Helen Kyhen, akershus@idrettsforbundet.no

Østfold idrettskrets: Frode Jensen, frode.jensen@idrettsforbundet.no

Vestfold idrettskrets: Lisebeth Danielsen, lisbeth.danielsen@idrettsforbundet.no

Buskerud idrettskrets: Hanne Kristin Kvarme, Hanne-kristin.kvarme@idrettsforbundet.no

Hedmark idrettskrets: Pål Erik Heimstad, palerik.heimstad@idrettsforbundet.no

Telemark idrettskrets: Øivind Gonsholt, oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.noKlubbledermøte onsdag 30.oktober 

Tid kl. 18-21 

Sted: møterom 338, Bislet på Ekeberg (Ekebergveien 101, 3 etasje) 

 

Agenda (Vi begynner 18 og avslutter 21 de andre tidene er ca tider)

18.00-18.30 Informasjon fra Region ØST

18.30-19.30 Klubbutvikling med Ragnhild Riis (NBBF)

19.30-21.00 Hvordan søke midler med Hege Rokne (INKLU Basket)


Klubbutvikling

NBBFs Klubbutviklingsstrategi - Status og tanken bak denne

Hvor kan du finne maler og informasjon som klubben trenger?


Diskusjon og innspill i smågrupper fra klubblederne. Innspill til den nye klubbutviklingsstrategien

  • Hvilke temaer ønsker klubbene at forbundet skal tilby å hjelpe dem med?  
  • Hvilke planer og maler ønsker klubbene tilgjengelig?
  • Gode løsninger på deling av erfaringer / arbeid - databank
  • Hvordan skape samarbeid og erfaringsutveksling mellom klubbeneHvordan søke midler

Hva ønsker stiftelsene av prosjekter? Hva søker de etter.

Hvordan lager du et godt prosjekt?

Hvordan skriver du en god prosjektsøknad?

Viktige ord og uttrykk i en søknad

 


Håper alle klubber stiller med flere representanter på møtet. Vi ses!

Kontaktperson: Erika Lundin             erika.lundin@basket.no