Klubbintervju med Bøler del 2

Erika Lundin
09.02.2017
Rekrutteringsprosjekt med mål om å beholde flest mulig lengst mulig!

Bjørnar Holsæter fikk pris som Årets Trenerentusiast 2015 og har en stor rolle i Bøler Basket. Bjørnar Holsæter har vært med siden klubbens begynnelse for 20 år siden og jobber daglig med å forbedre klubben og dets aktiviteter.

Bjørnar startet Åpen Hall prosjektet som tildeles midler fra Oslo Idrettskrets. Han har vært med på å starte opp Basketskolen som hver sommer er fulltegnet før mai har begynt. Han har hjulpet ungdommer og voksne med å få jobb i skolesektoren på Aktivitetsskolen på flere skoler. I tillegg har han trent flere lag i klubben fra de yngste til de eldste med god suksess.

Bjørnar startet et Aktivitetsprosjekt for noen år siden der Basket på SFO var tema. De ansatte på SFO på Bøler Skole var spillere fra Bøler Basket som ønsket å hjelpe til i sin arbeidstid. Alle barna på SFO (1-4.klasse) fikk tilbud om å spille basketball 1 gang/uke gratis i Bølerhallen i SFO tiden. I tillegg til å spille basketball 1 gang/uke på SFO ble det gitt et tilbud til spillene om å trenere ytterliggere 1 gang/uke i treningstiden til Bøler. Da måtte spillene betale medlemskontingent og de fikk spille kamper i Easy Basket i Region Øst.

Pr dags dato er det 43 tellende medlemmer, men i forrige uke utfordret jeg spillerne at de skulle ta med en kompis hver på neste trening. Det resulterte i at 7 nye spillere dukket opp på trening. Vi håper at noen av de fortsetter!

Bjørnar Holsæter trener alle samtidig. Noen ganger har han hjelp av assisterende trenere, andre ganger er han alene. Hvordan klarer du å trene så mange?

Det handler om å bruke hele banen. Utnytte alle kurver samtidig og dele spillene i mindre grupper på hver kurv. Spillene skal ha hver sin ball og være i aktivitet hele tiden. Jeg kjører mye stasjonsdriller og banedriller der spillene må løpe rundt og være mest mulig aktiv i salen med ball. Det begynner å bli vanskelig å differensiere treninger slik at det passer for alle, men målet er å beholde flest mulig- lengst mulig og derfor ønsker jeg ikke å splitte gruppa i flere lag. Jeg har stor tro på å være mange og at vennene er sammen.                                             

Bjørnar har startet liknende prosjekt med to av de yngre lagene i klubben. Gutter og jenter 06-07 har hatt gratis Basket via SFO 1 dag/uke og teller nå to lag med ca. 30 spillere til sammen. Nå har vi tatt en pause med basket i SFO, da vi merker at rekrutteringen går litt av "seg selv". Vi starter nok opp igjen med Basket i SFO hvis vi ser behovet for det.

Hva med kamper tenker mange? Jo Bjørnar har engasjert mange foreldre i gruppen. Foreldrene er delt inn i tre store komiteer sammen med Bjørnar.

Den sosiale komiteen tar for seg alt av det sosiale på og utenom basketballbanen slik at laget skal få LAGfølelse og bli bedre kjent. Spillene går som kjent på flere forskjellige skoler. Kampcoachene tar seg av coachoppdrag siden Bjørnar ikke har mulighet å være på flere plasser samtidig. Med to lag og ca. 65 spillere sier det seg selv at du trenger hjelp. Foreldrene veileder, motiverer og heier på spillene under kampen. Dugnadsansvarlige ser til at laget tar på seg dugnader som fører til inntekter for laget. De ønsker nemlig å reise på cuper.

 

Tips fra Bjørnar

  • Engasjer foreldregruppen
  • Lage ulike komiteer og bruk foreldrenes kunnskaper
    • Sosial
    • Kamper
    • Dugnader
    • Lagkontakter
Bjørnar Holsæter: bjornar1706@gmail.com 

 

Følg med på Region Øst facebookside: NBBF Region Øst og hjemmesiden for flere Klubbintervjuer!
Har deres klubb gode tiltak? Ønsker deres klubb å dele deres erfaringer? Send en mail til Erika Lundin    erika.lundin@basket.no 

Les om flere Klubbintervjuer

Kjelsås Klubbintervju