Klubbintervju - Kolbotn

Erika Lundin
11.05.2017
Kolbotn er en av de mest drevne klubbene på Easy Basket arrangementer.

Region Øst får utelukkende positive tilbakemeldinger på Kolbotn sitt EB/EBC arrangementer og ser på klubben som en av de beste arrangørklubbene i regionen. Derfor ønsker vi sammen med Kolbotn å spre noen av de gode tiltakene som de gjør for å spre ordet. Det er flere klubber som er gode EB/EBC arrangører og som får mye positive tilbakemeldinger på sine arrangementer. Disse klubbene har noe felles:

* Felles kampstart med kampur for alle baner samtidig

* Speaker

* God informasjon med plakater rundt om i hallen

* Kiosk med mye å velge på

* Dommeransvarlig som følger opp dommerne

* Arrangementansvarlig som følger opp hele arrangementet og gjør korrigeringer der det trengs

Under følger Klubbintervju med Kolbotn IL Basket

Hvordan arrangerer dere EB/EBC?

Kolbotn IL Basketballgruppe prøver å starte planlegging Easy Basket arrangementer i god tid. 

Kolbotn IL ønsker å ha godt med mannskap på hallgulvet. Hvis noen skulle blir forhindret, har vi som regel overlapping av vaktene. Kampoppsett settes opp flere steder i hallen. Lagkontakter bes når de kommer om å melde seg i sekretariatet for å skrive sine laglister og få siste informasjon om oppsett.

Har dere samarbeid med flere sponsorer/foretak?

Kolbotn IL Basket har ikke tradisjonelle sponsorer. Vi har samarbeidet med den lokale isprodusenten «Kulinaris» siden de startet.  

0

0

0

0

0

0

0

0
 
Hvordan jobber dere med dommeroppfølging? Aspirantdommere- og regionsdommere?
Easy basket kamper er utmerket startkamper for nye aspirantdommere. De helt nye aspirantene bør dømme sammen med noen som har vært med før, ellers så setter vi inn ekstra dommerveileder som hjelper til. Vi dekker påmelding til dommerkurs.
 
Hvordan jobber dere med treneroppfølging?
Vi slipper sjeldent inn ferske trenere uten oppfølging. Nye, yngre trenere får starte som assistenter under mer erfarne trenere og oppfordres til å ta trenerkurs fortest mulig. Vi oppfordrer trenere til å ta trenerkurs og dekker kursavgiftene.

Vi ser at dere har opprettet en anleggskomite. Kan du fortelle mere om deres arbeid kring anlegg?
Kolbotn IL, selv om klubben er over 100 år, eier ikke nesten ikke idrettsanlegg. Klubben Kolbotn IL holder til i Oppegård kommune i Akershus fylke. Sammen med naboklubben Oppegård IL.
har Kolbotn tilgang til kommunens skoler, idrettshaller, svømmehall og uteanlegg som Oppegård kommune eier og drifter. Mangel på kommunale idrettsanlegg fører til at idretten også leier anlegg utenfor kommunen. Brukbare basketballanlegg har vært stor mangel siden Kolbotns Baskets start i 1971. Oppegård kommune ligger på sisteplass i Akershus fylke med idrettsanlegg i forhold til innbyggere.

Å få til kommunal anleggsutvikling, - krever god politisk teft og involvering i lokalpolitikk fra idrettens tillitsvalgte. Anleggsutvikling krever god timing og gode saksforberedelser av idretten, for at styrende kommunale politiske ledere skal bry seg om kostbare idrettsanlegg. Kommunen vår styrer først og fremst etter å bruke minst mulig egne skatteinntekter på annet enn lovpålagte oppgaver.
Når pålagt rehabilitering av kommunens gamle skoler med haller blir for dyrt, - er i midlertid kommunen interessert i å planlegge nye anlegg i stedet for å rehabilitere. Idretten kan da få mulighet for å komme med sine ønsker og helst få med seg noen private, rike investorer som kan bidra med finansiering uten krav om vederlag.

Nå er en store deler av skoler, idrettshaller og idrettsanlegg i kommunen så nedslitt at politikere har vedtatt at de skal rives. Nye, større skoler og idrettsanlegg planlegges til erstatning. Det koster mer å utbedre eksisterende enn å bygge tilsvarende nytt.  Til første nye hall har kommunestyret bevilget 236 millioner kroner.

 
Dere har rekruttert mange spillere og har mange unge lag i klubben. Hva er deres tanker kring fremtiden? 

Kolbotn I.L. ønsker å gi tilbud fra babysvømming til seniortrim langt over pensjonsalder. Vi har nå visjonen «Kolbotn I.L. – laget for livet», som kan tolkes på flere måter.
Verdiene er nå «Glede, utvikling og inkludering»
 
Kommunestyret har vedtatt sammenslåing med Ski kommune som også ønsker storkommune i Follo regionen. Om et par år holder Kolbotn IL til i Nordre Follo kommune under kommunal ledelse fra Ski. I den nye kommunen vil det trolig ikke bli bedre forhold for Kolbotn IL før om mange år, siden idrettsrådet har vedtatt at udekket anleggsbehov fra Oppegård kommune ikke skal ta tid fra Ski idrettsanlegg, selv om Ski kommune har mye bedre anleggsdekning.
 
I Oppegård kommune fordeles anleggstid på idretter etter antall aktive, ikke etter antall lag.
Kolbotns IL basketballs vekst utfordres i forhold til andre innendørs idretter som stiller med langt flere utøvere samtidig på banene.
 
Har dere noen tips til andre klubber som skal holde EB arrangement?
Skaff en stevnespeaker som pådriver for å holde alle tilstedeværende oppdatert med arrangementet. Bruk gjerne felles styrt kampur for alle parallelle aktiviteter. Sørg for å ha tilgjengelig skjema for laglister og kvitteringer for deltakende lag. Hold tidene i arrangementet.
 
Har dere noen tips til andre klubber med unge dommere og trenere?
Klubbene bør ta seg råd til å sende ungdom som skal bli dommere og trenere på idrettens lederkurs for ungdom. Oslo og Akershus idrettskretser har et slik tilbud 2 ganger i året. Basketballforbundet hadde tilsvarende «Sats Ungt kurs» for 10 til 12 år tilbake, men har nedpriortert det.
0
0
0
 
Har dere noen flere tips til klubbene i Region Øst?
Prøv å stå på god fot med naboklubbene, klubber trenger hverandre for å fylle hull til klubbenes aktivitetstilbud. Det går an å søke om samarbeide i enkelt lag / aldersklasser hvor det er tynt med spillere.

Kontaktperson i Kolbotn IL Basket: Kyrre Riis         kyrreriis@hotmail.com

Følg med på Region Øst facebookside: NBBF Region Øst og hjemmesiden for flere Klubbintervjuer!
Har deres klubb gode tiltak? Ønsker deres klubb å dele deres erfaringer? Send en mail til Erika Lundin    erika.lundin@basket.no 

Les om flere Klubbintervjuer

Kjelsås Klubbintervju

Bygdøy Klubbintervju
Drammen Klubbintervju