Klubbenes innspill på DSK

Espen A. Johansen
15.05.2019
Strategiplan 2020-2024 var på dagsorden på Det Store Klubbledermøtet 2019.

Strategiprosessen ble kickstartet på Det Store Klubbledermøtet (DSK) i slutten av mars. Klubbene ble utfordret til å komme med sine prioriteringer i ny strategiplan som skal vedtas på Basketballtinget i mai 2020. 

Anlegg, kompetanseheving, klubbutvikling, trener, rekruttering og seniorlandslag var de områdene som DSK forsamlingen mente bør prioriteres i ny strategi. 

Prosessen med å lande ny strategiplan har blitt laget med mål om god involvering (saken fort. under bildet):


Det er publisert en spørreundersøkelse hvor de som ønsker kan komme med innspill til ny strategiplan, vi håper mange vil engasjere seg i dette arbeidet. Besvar undersøkelsen her: UNDERSØKELSE NY STRATEGIPLAN 2020-2024

Innspillene som kommer inn blir en viktig del av det videre arbeidet med NBBFs viktigste dokument.


For spørsmål om arbeidet med ny strategiplan kan organisasjonssjef Espen A. Johansen kontaktes.

Epost: espen.johansen@basket.no

Telefon: 458 76 123