Kamplederkurs i klubb

​Foto: Øivind Mjelde Skipenes

Erika Lundin
09.10.2019
Vi har laget et tilpasset Kamplederkurs for klubber som ønsker å sende hele lag på dommerkurs.


Vi har stor pågang på kurs gjennom sesongen. Dommerkurs er populært og mange vil ta Kamplederkurs. 


Vi kan grovt dele inn våre deltakere i tre kategorier

  •  hele lag som vil ta kurs (spillere/foreldre) for å lære seg mer om regler og få større forståelse for dommerne
  •  spillere som tror de ønsker å bli dommer og vil teste dette ut før det vet sikkert
  •  spillere som vet de vil bli dommere og som går hele løypa og blir regionsdommere


Vi ønsker nå å prøve ut et tilpasset Kamplederkurs til den første kategorien med spillere/foreldre som ønsker å ta kurs sammen som et lag for å lære mer om regler m.m. og likevel få godkjent Kampledergrad. Dette for å gjøre kurset mer tilgjengelig for klubber ved å bruke ukekvelder og ikke helger.Region ØST Kamplederkurs for klubb/lag - får dømme EB U7-U12 + U13

1 kveld kl.17-21 (2 timer teori + 2 timer praksis i hall - 17-19 teori, 19-21 praksis i hall)

1 kveld kl.18-21 med praksis 3 timer i hall der spillene blir delt inn i lag spiller kamp og praktiserer ved å dømme hverandre


Krav til klubb: 

  • må være minimum 8 deltakere for å få gjennomført kurset
  • klubben må stille med teorirom 2 timer (ønskelig men må ikke ha projektor)
  • klubben må stille med halltid for praksis (bruk lagets egne treningstider) 2 + 3 timer to forskjellige ukedager


Krav til kurs – fylt 14 år før kurset begynner (2019 – født i 2005, 2020 - født i 2006)

Pris: 600kr/deltaker

Ta kontakt med Erika Lundin for mer informasjon og organisering av et slikt Kamplederkurs i deres klubb:        erika.lundin@basket.no Slik ser våre ordinære Kamplederkurs ut som vi setter opp på vår nettside der alle kan melde seg på.


Region ØST Kamplederkurs - får dømme EB U7-U12 og U13

1 kveld kl.17-21 (2 timer teori + 2 timer praksis i hall)

1 dag med dømming av 2 kamper under EB arrangement, under veiledning og observasjon

Krav til kurs – fylt 14 år før kurset begynner (2019 – født i 2005, 2020 - født i 2006)

Pris: 600kr/deltaker

Se alle våre kurs her

Meld deg på kurs til Erika Lundin            erika.lundin@basket.no Les mer på dommernes egen side: FOR DEG DOMMER 

Den offisielle dommertrøyen finnes å kjøpe i NBBFs nettbutikk nå. LES MER HER