Kampfiksing kan skje i din bakgård

Espen A. Johansen
09.04.2019
Vi må ikke bli naive, les veileder for håndtering av kampfiksingsaker.

​Kampfiksing er et globalt problem som også forekommer i Norge, og det vil være naivt å tro at det ikke er tilfeller også i norsk basket. Vi må sammen føre en nulltolleranseprofil med tanke på dette for å hindre at våre spillere og frivillige blir dratt inn i noe som kan få store konsekvenser.

Vi har opprettet en side under klubbguide som beskriver lovverket knyttet til dette samt hvordan man kan gå frem om man får tips, mistenker, har spørsmål om eller avdekker kampfiksing: https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Varsling-kampfiksing.aspx

Man kan være anonym i varsling av slike saker. Om du ikke ønsker å varsle berørt organisajsonsledd kan du varsle direkte til generalsekretær i Norges Basketballforbund eller Lotteri- og stiftelsestilsynet (mer info via link over).

Husk at det er forbudt å blant annet delta i pengespill relatert til en konkurranse der man selv deltar.