Innkalling til Regionsting

Viola Gyorgyi
13.04.2019
Det innkalles med dette til NBBF Region Midt sitt Regionsting 13. mai 2019
Tid: Mandag 13. mai 2019 klokken 1800
Sted: Comfort Hotel Park, Prinsens gate 4A, 7012 Trondheim

Forslag som ønskes behandlet på regionstinget må sendes interimsstyret senest 28. april 2019. Forslag sendes til viola.gyorgyi@basket.no 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøte.

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

På regionstinget møtes med stemmerett:
a) Særregionens styre
b) Representanter fra idrettslagene  etter følgende skala:
Klubber med inntil 25 medlemmer - 1 representant
Klubber med inntil 50 medlemmer - 2 representanter
Klubber med mer enn 50 medlemmer - 3 representanter

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem  dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens  medlemmer
c) Valgkomiteens  medlemmer
d) Revisorer

Representasjon fra idrettslagene fastsettes av regionstinget etter målbare kriterier.

Representanter må være valgt på årsmøtet eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt særregionen senest en uke før tinget.

Vi presiserer at antall medlemmer baseres  på idrettsregistreringen  31.12.2018.

Fullmaktskjema bes utfylt og sendes til viola.gyorgyi@basket.no innen 10.05.19.

Velkommen til regionstinget!

Med vennlig hilsen,
interimsstyret