Hvordan søkes det?

Espen A. Johansen
16.08.2018
Rutiner for parallelle spilletillatelser, dispensasjoner og samarbeid mellom klubber.

Norges Basketballforbund behandler mange saker som omhandler parallelle spilletillatelser og klubbsamarbeid.

Vi opplever at det er en del usikkerhet knyttet til regelverket, og vi vil med dette forsøke å gi et klart bilde av hva som kreves av klubbene i en slik prosess.

Hva som må gjøres i en ordinær parallell spilletillatelses søknad kommer godt frem av regelverket, skjema kan lastes ned her: SØKNADSSKJEMA

 

På basketballtinget 2018 ble det vedtatt dispensasjonsmulighet fra Kapittel 9.D. ii) (markert i gult nedenfor)

Dispensasjonssøknader skal forankres i reglementet for parallelle spilletillatelser.

 

I en dispensasjonssøknad må vedlagt skjema fylles ut med en begrunnelse og signert av samarbeidsklubber og spillere. Dispensasjon fra reglementet gis etter en grundig behandling av NBBF og er naturligvis ikke en selvfølge at blir innvilget.

Nedlasting: DISPENSASJONSSØKNAD

  

NB! Vedtaket fattet på Basketballtinget 2018, om å innføre dispensasjonsmulighet, fører til at tidligere praksis om samarbeidslag ol. bortfaller med umiddelbar virkning, dette erstattes av rutinene beskrevet ovenfor.

For spørsmål knyttet til parallelle spilletillatelser og dispensasjoner kan turneringsansvarlig Eivind Jensen kontaktes: https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Forbundskontoret.aspx