Holdninger og rolleforventninger

Espen A. Johansen
22.01.2019
Forbundsstyret ønsker en verdidebatt velkommen for å skape økt bevissthet.

Vi ønsker idrettsglede for alle! For at det skal være mulig, må vi ha gode holdninger. De som er rollemodeller må ta sitt ansvar på alvor og sørge for at alle som er med blir inkludert og ivaretatt.

På bakgrunn av noen enkeltsaker har forbundsstyret hatt en verdidebatt angående laglederes fremferd, og da  også i forhold til motspillere.

Styret mener at fokuset på dette bør intensiveres i trenerutdanningen og på andre arenaer der trenere og ledere er samlet.

I kjølvannet av denne verdidebatten er det påstartet et arbeid for å kunne nedfelle etiske retningslinjer for trenere i NBBF. Denne prosessen vil bygge på medlemmers innspill via en spørreundersøkelse som skal publiseres på basket.no og som vil sendes til klubber.

NBBFs president, Jan Hendrik Parmann, er tydelig på at den viktigste spydspissen og forbildet som norsk basket har i sin kontakt med spillerne og deres foresatte er nettopp trenerne. Trenerne har derfor en spesielt viktig rolle både når det gjelder å fremstå som gode rollemodeller og som en «trygg havn» å komme til.
- Vi skylder trenerne en ekstra stor takk og respekt for den avgjørende nøkkelrollen de har i den positive utviklingen som norsk basket nå opplever, og vi har all grunn til å være stolte av det trenerkorpset som vi har. Med den anerkjennelsen følger det også et veldig stort ansvar. Som trener skal du ikke bare føle et spesielt ansvar for dine egne spillere, men også motspillere og andre aktører i miljøet som ofte også ser opp til deg, sier Jan Hendrik Parmann.
Presidenten føler at dette som regel er noe som, med sunn fornuft, som oftest ikke er et problem, men at dette er så viktig at selv enkelthendelser er for mye å risikere hvis vi skal sikre idrettens visjon «idrettsglede for alle». – Jeg vet blant annet om et ganske nylig enkelttilfelle der en relativt profilert coach skal ha grovt sjikanert en yngre spiller på motstanderlaget under kamp. Vi kan ikke ha det slik at spillere skal føle seg utrygge, på eller utenfor banen, for å oppleve slikt fra en person som også skal være et forbilde for dem.»
Videre tilføyer Parmann at etiske retningslinjer er så mye mere enn folkeskikk, og bør kunne fungere som generelle leveregler som er med på å sikre den høyeste standard for våre viktigste premissgivere. - Det er mange områder som trenerne må være bevisste i forhold til når det gjelder sin rolle og integritet. Det er ikke nødvendigvis bare når det gjelder å ikke skulle skjelle ut noen, spillere som dommere eller andre, men også på en rekke andre områder. Hvor skal man for eksempel sette grenser i forhold til vennskapet med spillerne, eller kanskje en dragning mot mer en bare vennskap for den saks skyld, uten at dette kan skade rolleutøvelsen og lagets og spillernes trygghetsfølelse, ve og vel? Hvordan skal man som rollemodell forholde seg til rusmidler og doping? Eller for eksempel rett og slett noe så trivielt som det å skulle møte opp forberedt, uthvilt og presis?, spør presidenten seg, og tilføyer avslutningsvis: -Det er så mange viktige områder der en treners handlinger og fremferd, utover det rent sportslige, spiller en avgjørende rolle for om Norsk Basket med hånden på hjertet skal kunne kalle seg inkluderende, gøy og målrettet.

Norges Basketballforbunds verdier er inkluderende, gøy og målrettet. Verdiene våre skal ligge i bunn når det kommer til adferd og handlinger på og utenfor banen.

Forbundsstyret oppfordrer alle til å delta i prosessen med å utvikle våre egne etiske retingslinjerog til å ha et ekstra fokus på riktige holdninger ift. våre verdier i året som kommer.

NBBF er også med i kampanjen #ALLEMED, les mer om kampanjen her: http://www.allemed.no/