Hedret for integreringsarbeid

​Rita Ottervik og Hege Elisabeth Sotberg kunne fredag dele ut Mangfoldsprisen til Pål Wahl på vegne av Utleira Idrettslag.  

Adresseavisen
10.10.2018
Ordfører Rita Ottervik overrakte fredag Trondheim kommunes mangfoldspris til Utleira Idrettslag for deres integreringsarbeid. - Dette var absolutt ikke forventet, sier daglig leder.

Trondheim kommunes mangfoldspris ble fredag delt ut for fjerde gang, etter etableringen i 2013. Formålet med prisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for innsats som fremmer integrering og inkludering av innvandrere i arbeids- og samfunnslivet i Trondheim.

- Årets mottaker jobber for at deres nærmiljø skal være et godt sted å leve for alle. De lever opp til sitt slagord gjennom å inkludere flest mulig i sitt arbeid. Kjerneverdiene deres er respekt, inkludering, mestring og engasjement, sa ordfører i Trondheim Rita Ottervik i sin tale.

- Kjempeviktig for motivasjonen

- Dette var absolutt ikke forventet, sier Pål Wahl, daglig leder i Utleira Idrettslag dagen etter at de mottok mangfoldsprisen.

- Det er kjempeviktig for motivasjonen å få denne prisen. Det er en veldig fin anerkjennelse, sier han.

Verdiene deres, som Rita Ottervik viste til i sin tale, kom på banen etter at de fikk ny kunstgressbane i 2012 og en ny idrettshall i 2015.

- I forbindelse med dette arbeidet ble det jobbet ganske mye med verdigrunnlaget til idrettslaget. Det neste steget var å leve etter verdiene, sier han.

Opplevd enorm vekst

Wahl opplyser at Utleira IL har opplevd en sterk vekst de senere årene. Ifølge ham har omsetningen økt fra 4,5 millioner kroner i 2014 til 14,5 millioner nå. Samtidig har medlemstallet mer enn doblet seg, fra 820 i 2014 og til 1800 i dag.

På grunn av den enorme veksten, måtte de jobbe enda mer med verdigrunnlaget, sier Wahl.

- I denne prosessen ble det naturlig å stille spørsmål om vi skaper idrettsglede for alle og hvilke grupper vi ikke når ut til, sier han.

På bakgrunn av dette startet de en prosess med å prøve å fange opp barneskoleelever som havner utenfor idretten, gjennom tett samarbeid med skoler og kommune.

Idrettslaget henter barna og tar dem med til hallen. Der får de et varmt måltid og aktivitet i en time, før de blir kjørt hjem. Har ikke barna eget utstyr, så får de låne.

- Dette er et gratis lavterskeltilbud for dem som ikke er med i idretten. Målsettingen er å gjøre dem i stand til å ta del i den, sier Wahl.

- Handler om å løse problemer

Han forteller at både økonomi og interesse er faktorer til at barn havner utenfor idretten. Derfor har idrettslaget ansatt to idrettskontakter som skal være et bindeledd mellom lagledelse og familie. Deres oppgave er å hjelpe med kommunikasjon og språk, samt forståelse av familiens kultur inn mot laget. Samtidig må idrettskontakten også forklare og hjelpe familiene med å forstå hva idrettslaget gjør og hvorfor de gjør som de gjør, forteller Wahl.

- Det handler om å løse problemer, i stedet for at barna slutter. Vi må finne ut av hva utfordringene er, for så å løse dem, sier han.

- Man må få en trygghet mellom familier og kulturer på tvers av idrettslaget, fortsetter Wahl.

Vant enstemmig

I priskomiteens vedtak legges det vekt på nettopp Utleira Idrettslags innsats i å inkludere barn og foreldre med innvandrerbakgrunn til å delta i idrettslagets aktiviteter. Idrettslaget får også skryt for å rekruttere ungdommer med minoritetsbakgrunn til å lede aktiviteter, og sitt «Inkluderende idrett»-prosjekt, som tilbyr barn ved ulike barneskoler gratisaktiviteter etter skoletid.

Prisen vant idrettslaget enstemmig, og består av et diplom, et kunstverk av Karen Bit Vejle og en sjekk på 25 000 kroner. Pengene vil ifølge daglig leder Wahl bli brukt på å videreføre aktiviteten.

Bekymret for økonomien

Det som bekymrer ham i fremtiden, er om de vil fortsette å få ekstern støtte så de kan opprettholde lavterskeltilbudene.

- Vi er avhengig i fremtidige år av at vi klarer å opprettholde ekstern pengestøtte, sier han.

Han håper selve prisen kan hjelpe dem med de to store utfordringene de har: Økonomi og å klare å nå ut til alle som trenger tiltaket i form av rekruttering.

- Vi skylder Trondheim kommune som har hjulpet oss med idrettsanlegget en stor takk, sier han og legger til at han håper kommunen vil hjelpe flere idrettslag med å få forbedret eller bygget nye anlegg.

- Vi ser at det har en stor verdi både for bydelen og idrettslaget, sier Wahl.