Høstens Trenerkurser

Erika Lundin
04.07.2018
Region Øst åpner for trenerkurser på engelsk både for Easy basket og Trener 1

Høstens Trenerkurser er nå satt og ligger ute på nett. Dette er kurser som administrasjonen har planlagt og satt opp. Hvis det er klubber som har minimum 8 deltakere og som ønsker å gjennomføre et Easy Basket Trenerkurs i sin klubbhall kan vi ordne det. Vi kan ta det tre ukekvelder eller en helg, det er opp til dere. For mere informasjon ta kontakt med til Erika Lundin;  erika.lundin@basket.no

Regionen prøver å arbeide etter NBBF sine verdier; Inkluderende, Gøy og Målrettet. Derfor har vi satt opp kurs på Engelsk slik at alle kan delta på kurs. Språk skal ikke være et hinder for kurs. Både Easy Basket Trenerkurs og Trener 1 kurset finnes som tilbud på norsk og engelsk under høsten 2018.

Dere kan finne mere informasjon om alle kurs HER.


 

Den Lille Trenerhelgen (DLT)

Den Lille Trenerhelgen er søndag 2.september. Dette er et Trenerkurs som retter seg til alle våre regionale trenere, med et ekstra fokus på Easy Basket og Trener 1 trenere. Det blir gode kursholdere, rom for diskusjoner, mingle og mat også denne gangen!

Sett av dato for Den Lille Trenerhelgen. Mer informasjon kommer.

HER kan dere lese om DLT 2017 for å få et innblikk i dagen. LINKE

 

Den Lille Trenerhelgen               

Søndag 2. september 2018

Kl. 10.00-16.00  Oslo (hall kommer)       

Middag og mingle 16.00-19.00

 

Det Lille Klubbledermøtet (DLK)

Nytt for 2018 er at vi skal prøve å samle alle gode basketballkrefter på et sted. Samme dag som vi samler våre gode trenere i regionen (DLT), så samler vi også Klubbledere og ildsjeler til diskusjoner, erfaringsutveksling samt informasjon om kommende sesong i Region Øst.  Mer informasjon kommer.

 

Det Lille Klubbledermøtet                        

Søndag 2. september 2018

Kl. 10.00-16.00  Oslo (hall kommer)       

Middag og mingle 16.00-19.00

 

Easy Basket Trenerkurs

Regionen har satt opp 4 Easy Basket Trenerkurs under høsten 2018. 1 kurs på engelsk, 1 kurs som blir arrangert i en hall i Oslo VEST, 1 kurs som blir arrangert i en hall i Oslo ØST og 1 kurs i vinterferien.

Vi har prøvd å inkludere flest mulig gjennom å tilby norsk og engelsk kurs, samt å arrangere kurset i haller som ligger nærmere klubbene (ØST/VEST).

Hvis din klubb har minimum 8 deltakere og ønsker kurset på ukekvelder eller helg i deres hall (deres treningstid). Ta kontakt med Erika Lundin; erika.lundin@basket.no

Hva                                                  Når                                    Tid                       Hvor    

EB kurs VEST                                 25-26.august                   10.00-15.00       Oslo VEST (hall kommer)  

EB kurs ENGLESK                         8-9.september                10.00-15.00       Oslo (hall kommer)         

EB kurs ØST                                   29-30.september           10.00-15.00       Oslo ØST(hall kommer)

EB kurs                                           6-7.oktober                     10.00-15.00       Oslo (hall kommer)

 

Trener 1    

I år tilbyr vi for første gang Trener 1 kurset på engelsk. Vi setter opp 2 kurs, et på engelsk og et på norsk. De tre teori-dagene blir på engelsk/norsk med kursholder som snakker språket godt.

Praksishelgene kjøres sammen for Trener 1 Engelsk og Norsk. Undervisningen kommer til å skje blandet på engelsk og norsk under praksishelgene. Du som deltaker kan alltid snakke engelsk/norsk etter hva som passer deg best. Kursholder skjønner begge språk godt.

Hva                                                  Når                      Tid                       Hvor                  

Trener 1 teori 1 NORSK               29.08.2018        18-21    Ekeberg Rom 338 (Bislet)               

Trener 1 teori 2 NORSK               06.09.2018        18-21    Ekeberg Rom 338 (Bislet)               

Trener 1 teori 3 NORSK               10.09.2018        18-21    Ekeberg Rom 338 (Bislet) 

             

Trener 1 teori 1 ENGELSK            28.08.2018        18-21    Ekeberg Rom 355 (Bakrommet)   

Trener 1 teori 2 ENGELSK            04.09.2018        18-21    Ekeberg Rom 338 (Bislet)               

Trener 1 teori 3 ENGELSK            12.09.2018        18-21    Ekeberg Rom 338 (Bislet) 

             

Trener 1 praksis helg 1                1-2.9.2018         9.00-16.00         Oslo (hall kommer)           

Trener 1 praksis helg 2                6-7.10.2018       9.00-16.00         Oslo (hall kommer)           

 

For mere informasjon samt påmelding til kurs ta kontakt med til Erika Lundin;  erika.lundin@basket.no