Høring anleggsplan

Øivind Lundestad
20.08.2019
Dette er din mulighet til å påvirke anleggsarbeidet i tiden fremover!

​Norges Basketballforbund har utarbeidet et utkast til anleggsplan for perioden 2020-2024 som nå er klar for offentlig høring. Dette er en mulighet for alle til å komme med innspill til anleggsplanen til NBBF. Dette dokumentet vil være førende for hvordan anleggsarbeidet i basket-Norge og NBBF vil være i tiden fremover. Prosessen frem til denne offentlige høringen har innebært intervjuer med ressurspersoner i anleggsmiljøet, samtaler med andre særforbund og organisasjoner, samt en intern høring. Anleggsplanen vedtas av forbundsstyret. 

Høringsdokumentet til anleggsplan er utarbeidet av Øivind Lundestad, Anya Sødal og Rolf Halvorsen.


HØRINGSDOKUMENT

Klikk lenke under for å laste ned høringsdokumentet:

Høringsdokument Anleggsplan 2020-2024


SVAR

Høringssvar sendes via e-post til oivind.lundestad@basket.no. Vennligst merk e-post med "Høringssvar anlegg". 

Frist for innlevering av høringssvar er fredag 6. september.