Godkjent lov for Region Midt

Espen A. Johansen
04.03.2019
Forbundsstyret godkjente på styremøte 23.februar oppdatert lov for regionen.

Endringene i loven gjør at Regionstinget skal avholdes innen utgangen av mai måned, man skal velge inntil 4 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer og det kan innkalles til ekstraordinært Regionsting med frist på 14 dager.

Last ned loven her: Region Midt - Lov godkjent 23.02.19