Fullt hus i Bølerhallen

​Middag og mingle mellom klubbledere og trenere

Erika Lundin
05.09.2018
65 ivrige trenere og ildsjeler til stede under DLT og DLK søndag 2.september 2018

​Søndag 2.september 2018 ble det for første gang arrangert Det Lille Klubbledermøtet. Det kom 14 ildsjeler fra 7 forskjellige klubber for å diskutere våre aktiviteter i Region Øst. Erika Lundin og Mark DiGiacomo fra administrasjonen startet dagen med å fortelle litt om EB/EBC, SPU, Trener- og dommerkursene samt om forskjellige kurstilbud gjennom idrettskretsene. 

Idrettskretsens tilbyr kurs i:

  • Økonomistyring
  • Klubbadmin
  • Lederkurs for ungdom
  • Klubbutvikling
  • Klubbens styrearbeid i praksis
  • Lover, regler og retningslinjer
  • Tema: idrettskader, kosthold, første hjelp etc.

Styreleder Marie Lyslid og Nestleder Magne Flaskerud kom innom DLK for å høre diskusjonene kring SPU og Trenerutvikling. Administrasjonen tar med seg reslutatet av dette videre. Vi ønsker å forbedre kvaliteten i alt vi gjør. 

Magnus Midtvet holdt en forelesning for Klubblederne om Skadeforebyggende trening. Hvordan klubben kan hjelpe trenerne til å gjennomføre dette før, under og efter en trening. I hallen, garderoben eller på sidelinjen i hallen. Klikk her for å se den

Den Lille Trenerhelgen
Det var 48 trenere primært med Easy Basket kompetanse som var til stede under DLT 2018. Mange trenere hadde nok sin første treningssamling akkurat denne dagen da det var et flertall som ikke er registrert med noe Trenerkompetanse som deltok under DLT. Den Lille Trenerhelgen skal være et tilbud for alle trenere i Regionen og primært de trenerne som har EB og Trener 1 utdannelse. Det vil si at DLT retter seg mot de som trener EBC-U16.

Magnus Midtvet begynte dagen med skadeforebyggende trening, løpeteknikk og styrke med egen kroppsvekt. Magnus har laget en pdf fil med nyttig informasjon til alle trenere. Klikk her: Skadeforebyggende trening

Kalle Ossiannilssen hadde tre basketballøkter under søndagen:
Hvordan lære nye spillere skills med fokus på fotarbeid
Multidriller / hinderbaner der deltakerne fikk gode tips på enkle ekstra utstyr som kan brukes; stol, stige, tennisballer, benker
Forsvarsdriller og fotarbeid i 1v1 og 2v2 forsvar

Etter middagen holdt Tone og Ola fra Norges fotballforbund et kort fordrag før deltakerne ble delt inn i 8 grupper. Hver gruppe fikk et etisk dilemme/case som de skulle diskutere. Alle grupper fikk presentere sin løsning og diskusjon forran de andre. Alle deltakerne fra DLK og DLT ble blandet på tvers av klubber og alder. Dette var en god avslutning på dagen og flere deltakere ønsket slike case-diskusjoner på tvers av klubbledere, trenere, alder og klubbtilhørighet.

Tusen takk til alle som deltok på årets utgave av Den Lille Trenerhelgen og Det Lille Klubbledermøtet. Nå skal administrasjonen gå gjennom resultatene fra evalueringen som ble sendt ut i etterkant til alle deltakerne. Vi ønsker å forbedre oss på alle områder og jobber med å kvalitetssikre aktiviteten vår.