Fokus på det sosiale

​Lommedalen Gutter 06-07

Erika Lundin
20.03.2019
Lek, glede og samhold - Alle spillerne er viktige for at et lag blir godt, ikke enkeltspillere!

NBBF Region Øst er i gang med en ny artikkel serie. Denne gangen har vi fokusert på det sosiale miljøet rundt et basketballag. Hvem organiserer dette? Hva kan man finne på og hvor viktig er dette for spillene?

 

Først ut er 

Lommedalen Gutter 06-07


Mari Mørkved lagkontakt for Lommedalen Gutter 06-07

Hvilke aktiviteter har laget gjort sammen utenom de organiserte ukentlige treningene?

Åpen hall på fredags kveld

Vi har nå startet opp med Åpen hall på fredags kveld for alle barna i basketgruppen. Det er lov til å ta med venner som har lyst til å prøve seg også. Disse kveldene setter vi på kul musikk over anlegget og barna får lov til å utfolde seg som de vil. Vi har gjerne med noe godt til barna også (boller, kake, brus, frukt og bamsemums, har bla vært på menyen i pausene) Da det blir mer som «fredagskos» sammen! Her deltar både foreldre og barn sammen og det har på kort tid blitt veldig populært og MANGE barn deltar! De yngst spiller sammen med de eldste og det er svært trivelig.  Det er ingen streng regi på hva barna skal igjennom, de får lov til å sette agendaen litt selv. Fokuset er lek, samvær og glede. Ofte spiller barn og voksne sammen og det er moro! Barna tar selv initiativ til artige konkurranser, hvor de f eks lager en Lightning konkurranse om en av lagkompisenes sjokolademelk!

Det er svært gledelig å se at så mange barn selv velger å komme for å spille basket sammen, og det også på en fredags kveld, fremfor å sitte hver for seg hjemme og spille tv spill eller liknende.

 

«Impulstreninger» sammen i regi av foreldre

Vi benytter oss mye av den lukkede FB gruppen til laget for å invitere spillere til å delta på spontane treninger utenom treningstiden. F eks dersom hallen er ledig på en lørdag eller søndag. Ofte er det vi laglederne som tar initiativ til dette da vi har kort/tilgang til hallen, men foreldre spør også inn i gruppa, på vegne av barnet deres som har lyst til å trene og hvor de spør om andre har lyst til å være med. Da finner vi noen som har kort til hallen og som kan være der sammen med barna.

 

BNLO kamper sammen!

Bærum Basket er lokallaget til denne gjengen. Vi legger alltid ut informasjon om klubbens hjemmekamper på FB siden til laget og inviterer alle som har lyst til å bli med. Så samarbeider vi foreldre om samkjøring. Dette har også blitt populært hos gutta og mange stiller omtrent på samtlige kamper! Flere av BNLO spillerne har også hatt en trening med gutta, slik som bla Stian Mjøs og Stian Emil Berg. Det har vært utrolig vellykket og disse gutta er noen flotte pedagoger og forbilder for våre gutter!

 

Videokveld med pizza

Dette ble arrangert hjemme hos en av laglederne. Det ble servert pizza og barna så på en kul basketfilm.

 

Basketkamp på Cubas utebane. Et hyggelig møte med Patrice fra Ruters «Velkommen til Norge» kampanje.

Etter å ha sett reklame om franske Patrice på Ruters «Velkommen til Norge kampanjer», hvor han fortalte at den beste måten han kunne tenke seg å bli kjent med folk på, var at han og sønnen kunne få spille basket med noen, tok vi kontakt med han og møtte han i Cuba parken. Vi spilte basket med han i over 4 timer og det var et svært trivelig møte, som gjorde inntrykk på barna. Fabrice er en utrolig hyggelig fyr, som barna hadde stor glede å få spille basket med. God var han også!

KLIKK HER for å se mer om Patrice

 

Hvem har organiserer alle aktiviteter?

Vi har valgt å være tre lagledere på dette laget. Dette er helt bevisst, bla med tanke på å ha kapasitet til å gjøre «det lille ekstra» for barna, slik at vi lager et trygt, morsomt og trivelig miljø, som de ønsker å være en del av. Det er ofte vi laglederne som tar initiativ til disse «utenom organisert trenings aktivitetene» og vi fungerer nok like mye som trivsel ledere, som lagledere. Vi er alle 3 veldig opptatt av å skape et godt miljø for alle barna på laget. To av oss er også lagledere for et basketlag for de yngre søsknene og vi har det samme fokuset der. Vi opplever at vi med å ha et sterkt fokus på det sosiale miljøet for barna, så har vi også fått med oss en flott foreldregruppe, som også tar initiativ til hyggelige tiltak. Vi har blitt en sammensveiset gjeng.

 

Hva er det beste utenom basketaktivitet dere vært på?

Vanskelig å trekke ut en enkelt aktivitet her, men hovedfokus for «de utenom organisert trening» tiltakene, er LEK, GLEDE og SAMHOLD. Dette ser vi virker. Dette har blitt en solid og stor gruppe, som er greie med hverandre og som trives sammen. Igjen, at de velger å komme på fredagskvelder for å trene sammen, sier mye.  Møtet med Patrice er kanskje det møtet som har gjort størst inntrykk både på foreldre og barn som fikk oppleve dette. Derimot var dette midt på sommeren og alle barna fikk dessverre derfor ikke mulighet til å være med på dette. Vi har derimot ønske om å få til et treff igjen, så fort snøen forsvinner!

 

Hvilken betydning har dette hatt for spillene?

Dette må barna kanskje svare på, men vi ser at det har skapt et godt samhold i gruppen. Det ser vi har skapt stor spilleglede hos barna, som igjen har betydning for prestasjonene til laget. De har blitt utrolig gode! Det er derimot på ingen måte vår fortjeneste, men skyldes svært dyktige trenere, som også har fokus på det sosiale. Sammen derimot tror vi at dette er faktorer som går hånd i hånd: trivsel og felleskap, i tillegg til praktiske ferdigheter. Alle spillerne er viktige for at et lag blir godt, ikke enkeltspillere!


Hvilken betydning tror du dette har hatt for spiller-trener samarbeidet?

Vi har et tett og godt samarbeid mellom trenere, lagledere og foreldre. Dette tror vi kommer barna til gode! På kampene til barna er det f eks alltid en stor foreldregjeng som stiller på sidelinjen og heier på barna (selv på kamper langt/timer unna). Det skaper glede og samhold!

 

Hva betyr det sosiale miljøet rundt laget?

Kort sagt: ALT!

 

Hvordan tror du det hadde fungert om en dedikert forelder hadde fått rollen som Trivsel Leder for laget? Som følger laget gjennom flere år og forskjellige trenere

Som sagt tidligere, fungerer dagens lagledere i Lommedalen G06/07, like mye som Trivsel leder, som organisatorer (50/50). Det mener vi har vært vellykket. Vi ser derimot at det er en fordel å være flere. Det blir da letter å få ting i gang og belastningen fordeles. En annen faktor er at det skaper samhold mellom oss laglederne også. Min personlige tanke, som jeg vet at mine medsammensvorne lagledere deler, er derfor at det kan være en fordel at ikke en enkeltperson har denne rollen alene, men at det er flere som har rollen sammen.

 

Hvilke oppgaver hadde du ønsket at Trivsel Lederen skulle gjøre?

En Trivsel leder tenker jeg bør ha samhold, miljø og felleskap som fokusområde. Dette innebærer at man tar initiativ til felles aktiviteter for gruppen. Det sosiale miljøet mener jeg er helt avgjørende faktor for å beholde barna i mange år fremover.  


 


Harald Grevskott Trener for Lommedalen gutter 05-06

Hva har dine lag gjort av aktiviteter utenom basketball?

Dratt på mange BLNO-kamper

Dratt på cup

Felles bortetur til Kongsberg (alle 17 var med)

Treff hjemme hos en av spillerne

Klubbmesterskap

Spillerne avtaler å dra og trene sammen utenom trening

Nå i det siste har vi også fått i gang «åpen hall» fredager i Lommedalshallen, men kun for basketgruppas medlemmer, søsken og venner

 

Hvem har organisert dette?

Dels jeg som coach, dels laglederne, noen initiativ fra andre foreldre, noe via klubb. Jeg ønsker å skryte veldig av lagleder-trekløveret for akkurat dette laget, som gjør en helt fantastisk jobb! Engasjement smitter alltid!

 

Hva er det beste utenom basketaktivitet du kan huske?

Altså, turer er jo det beste og det spillerne alltid nevner som det morsomste i evalueringer

 

Hvilken betydning tror du dette har hatt for spiller-trener samarbeidet?

Det styrker selvsagt båndene både mellom spillere og spiller-trener, og også foreldre, når de er med. Felles måltider ute på tur er alltid trivelig og sosialt

 

Hva betyr det sosiale miljøet rundt laget?

Det betyr veldig mye

 

Hvordan tror du det hadde fungert om en dedikert forelder hadde fått rollen som Trivsel Leder for laget? Som følger laget gjennom flere år og forskjellige trenere

Det hadde sikkert fungert veldig bra. Som coach vil jeg selvsagt ha et ord med i laget, både når det gjelder tidspunkt og innhold. Men generelt veldig bra. Problemet er selvsagt at det er vanskelig nok å skaffe foreldre som vil stiller opp på de oppgavene man allerede har fra før..

 

Hvilke oppgaver hadde du ønsket at Trivsel Leder skulle gjøre?

Det måtte jo bli å «holde» litt i dette med sosiale ting, kommer med ideer og konferere med meg som coach, ta seg av det meste av praktisk organisering og gjennomføring
NBBF Region Øst heier på Lommedalen G06-07 og alle aktiviteter dere får til utenom ordniære treninger og kamper. 

Lykke til videre!