Evaluering av Trener 1 kurs

​SPU Jenter 13 i 2016

Erika Lundin
05.12.2018
Jeg som trener skal ikke bare lære spillerne basket, men også passe på dem på andre områder

Vi har de siste årene arrangert Trener 1 kurs hvert år. Noen sesonger har vi hatt så mange søkere at vi har arrangert to Trener 1 kurs. Vi etterstreber å ha Trener 1 kurs 2ggr/sesong, en på høsten og en på våren.  Trener 1 kurs er vårt viktigste trenerkurs i regionen. Her går vi gjennom det praktiske med driller og basketferdigheter over to helger (lørdag + søndag). 

Det viktigste i Trener 1 kurset mener vi i administrasjonen er teorien. Vi bruker 3 ukekvelder på å snakke om holdninger, verdier og Den Gode Treneren. Her får vi satt fokus på Den Norske Treneren (verdidokument av Olympiatoppen) og NBBF sine spilleprinsipper. 

Les mere om NBBF spilleprinsipper her

Les mere om Den Norske Treneren her

HER finner du gode videoer laget av NBBF


Evaluering av Trener 1 kurs

Evalueringen ble laget i Netigate og alle svar er anonyme. Alle deltakere på kurset trente lag fra U16 og nedover. De fleste trente U14-U16, og noen trente ikke lag akkurat nå som de tok kurset. Halvparten har vært trener 1-3 år og halvparten hadde trent lag 6 år eller mere så erfaringen var delt. 

Den totale scoren for Trener 1 ble 3,7 av 5, der de 10 av 13 ga kurset 4 av 5 poeng.

 

Hvorfor vil du ta Trener 1 kurs?

For å bli en bedre trener, få litt nye ideer og påfyll. samt at det er et krav at kurset blir tatt.

Hovedsakelig var det klubben som ville at vi alle skulle ta videre kurs, men jeg så på det som en mulighet for å innspill til hvordan jeg både coacher og spiller selv.

For å få bedre struktur på treninger over tid, samt lære meg flere øvelser.

For videre utdanning innenfor trener yrke, og øke min personlige forståelse for spillet, sett fra ett annet perspektiv.

For å få bredere kompetanse som trener

 

Hva likte du beste med trener 1 kurset?

Det var mange konkrete tips til øvelser under helgesamlingene.

Fikk bedre struktur på trener-hverdagen. Flere øvelser, hvordan jeg kan planlegge treninger. Veldig bra motivasjon om å bli bedre som trener!

Kalle sin oppvisning om hvordan å trene, men samtidig nå frem til de yngre.

Jeg likte diskusjonen mellom deltakerne og kurslederen. Dialogene var veldig innsiktsvekkende.

Var bra strukturert og gikk igjennom mer enn bare det basketfaglige, det gikk gjennom hvordan man skulle te seg som trener og hvilke fokuspunkter man skulle ha

Vi lærte nye måter å bruke DDA, det har fungert veldig bra på trening med laget mitt

 

Hvordan kan Trener 1 kurset bli bedre?

Vi må få kompendier med øvelsene som gjennomgås. Mange av oss deltok som "markører" underveis og fikk dermed ikke tid/mulighet til å notere.

Være behjelpelig med et hefte som tar av seg 10 øvelser per treningsområde. Enten det er ballhandling, fastbreak, forsvar eller andre ting. Slik at en trener-1 trener har 100 øvelser å velge mellom når han skal gi trening. Dette får da kun de som har bestått kurset. :-)

Mer fokus på basketball. Ble utallige timer med pedagogikk og "morrobasket". Sett at ikke alle på dette kurset trene mini basket. I tillegg var det lagt opp mer for mennesker som aldri har spilt eller vært i miljøet tidligere, og derfor ble det til tider veldig gjentakelig og ensformig.

Mer praktisk utøvelse, f.eks. ved å utvide kurset med en helg

 

Hva er det viktigste du tar med deg fra kurset?

DDA-prinsipper

Den pedagogiske delen rettet mot yngre spillere. Teknikker og metoder som kan nå hjelpe å få majoriteten ombord på det vi gjør på trening.

Hvordan man må lære barna viktige ting og hvordan man planlegger en trening

Planlegge treninger, samt sette mål i form av hva de skal kunne rundt Jul og hva de skal kunne ved sesongslutt f.eks.

Om hvordan jeg kan variere og få med alle spillere, uavhengig av nivå

At vi trenere alltid burde planlegge treningen nøye, men samtidig være forberedt på å tilpasse seg uventede situasjoner.

At jeg som trener skal ikke bare lære spillerne basket, men også passe på dem på andre områder enn banen.

 

Hva er din største utfordring nå som trener?

Planlegging av trening og variasjon

Få alle til å høre når de skal, og å få dem til å komme tidsnok, altså være 100% klare idet treninga starter

Finne varierte og gode, men samtidig morsomme driller for mitt U11 lag.

Utføre det jeg har lært i praksis og danne gode vaner

Å finne riktig nivå for treningen, verken for vanskelig eller for lett

Få spillerne til å gjennomføre det vi trener på i kampsituasjoner.

Å se spillernes "limit". Som spiller og mennesket setter jeg kravene til meg selv ekstremt høyt og blir sjeldent fornøyd om det ikke er nærmest perfekt. Det samme gjelder da også det kravet jeg setter til de rundt meg, sett at jeg forstår at vi alle er bygd forskjellige og taket er forskjellig fra ethvert individ. Utfordringen er derfor å trene de som har ambisjoner om å bli en elite serie/proff spiller. Da blir mitt krav til vedkommende høyere enn de ofte klarer å nå.

 


Hvis du ønsker å ta Trenerkurs så kan du finne datoer og kurs HER

Kontaktperson for kurs er: Erika Lundin           erika.lundin@basket.no