Et løft for norsk basketball

Espen A. Johansen
07.06.2018
Basketballens venner oppfordrer andre basketvenner til å bli store og små sponsorer.

Norges Basketballforbund er meget takknemlige for at Basketballens venner er med på laget og bidrar til utvikling av norsk basketball.

Basketballens venner er en gruppe personer med bakgrunn i en av landets mindre klubber som er glade i norsk basketball og som ønsker å støtte forbundets virksomhet etter beste evne. De går, i basketsammenheng, inn som en relativt stor sponsor, med ønske om å bidra på en positiv måte til å løfte norsk basket. Avtalen er en samarbeidsavtale som gjør at seniorlandslagene har en trygg økonomi de neste to årene. I tillegg er det et initiativ som vi håper vil motivere andre til å bidra i et felles løft for norsk basketball innenfor alle områder knyttet til NBBFs virksomhet.

"Vårt engasjement er bygget på et ønske om engasjement og positivitet rundt basketsporten. Siden landslagene ble lagt ned grunnet svak økonomi i forbundet har vi valgt å fokusere på å sikre at lagene og trenerne får trygge rammevilkår de neste to årene. Vi håper det kan inspirere andre til å sette i gang lignende små og store tiltak knyttet til basketball uansett om det dreier seg om bredde- eller toppidrett" sier gruppens talsperson.   

«Dette er et fantastisk initiativ som vi er dypt takknemlige for. Vi skal sørge for å forvalte det generøse bidraget på en god måte til det beste for norsk basket» uttaler generalsekretær Silje Særheim.

 De som ønsker å bli en basketballvenn og bidra kan kontakte organisasjonssjef Espen A. Johansen på espen.johansen@basket.no eller tlf. 458 76 123