Easybasketsesongen i Region Vest

Henriette Goksøyr
15.05.2019
På tross av en liten økning i antall lag, har det vært færre EasyBasket-arrangementer denne sesongen.

​Sesongen 2018/2019 har det vært gjennomført totalt 33 EasyBasket(EB) og EasyBasket Challenge(EBC) arrangementer i 10 forskjellige haller.

Det er en liten økning i antallet lag som har deltatt arrangementene denne sesongen fra 67 til 68, men en betydelig nedgang i antall arrangementer, fra 36 sesongen 2017/2018.

Tilbakemeldingene fra deltakende lag og arrangørklubber har vært varierende. Tallene fra sesongen viser at det har vært stabil påmelding på guttesiden både på EB og EBC. Det gjør det lettere for nivå-matching, som sikrer en god opplevelse og følelse av mestring.

På jentesiden har det vært stabil lav påmelding på EB, og de ulike jentelagene har ikke meldt seg på til alle arrangementene. Dette har gjort det vanskelig til tider å sikre god matching for deltakende lag.

For å kvalitetssikre EB og EBC arrangementene har regionen benyttet rapporteringsskjema fra arrangørklubb og tilbakemeldinger fra foreldre, trenere og lagkontakter. Utviklingskonsulent Henriette Goksøyr tok over ansvaret for å administrere EB og EBC på slutten av sesongen, og skal fortsette med dette neste sesong.

Det ble i 2018 lyst ut rekrutteringsmidler til tiltak som kan bidra til vekst i klassene 6-12 år. Disse midlene ble gjort tilgjengelig høsten 2018, og effekten av midlene er ikke ventet å komme før høsten 2019.

Regionstinget 2019 vedtok at det skal settes av nye rekrutteringsmidler i 2019, denne gang til tiltak som går spesifikt til å styrke jentesiden.

 

Vi takker for sesongen som har vært, og gleder oss til oppstart igjen til høsten!