Elite Basketball Camp EVU-godkjent

Torkild Rødsand
26.06.2018
Elite Basketball Camp er godkjent som etter- og videreutdanningstiltak (EVU) for norske trenere.

I tillegg til spillercamp, tilbyr arrangørklubben Bergen Elite, coach clinic til norske trenere under Elite Basketball Camp i august. Ved siden av grunnutdanning er etter- og videreutdanning viktig for å gi faglig påfyll og inspirasjon til våre trenere. Deltakelse på coach clinic er lisensgivende slik at alle deltakere vil få fornyet sin trenerlisens. Her er en beskrivelse av kurset:

Trenersamlingen foregår som en del av Elite Basketball Camp, en treningsleir for ungdomsspillere. Instruktørene på treningsleiren er erfarne trenere med blant annet erfaring fra NBA.

Deltakerne på trenersamlingen vil få ta del i undervisningen og kan observere all undervisning hver dag. De vil også få tilrettelagt orienteringer av NBA-coachene hver morgen. I lunsjen legges det opp til presentasjon av faglige tema. Etter dagens trening vil de norske trenere kunne gjennomføre egne samtaler med NBA-coachene.

Hver hovedforeleser som hovedsakelig vil være en invitert internasjonal coach, vil få hjelp av norske assistenttrenere som bistår NBA-coachene i undervisningen. 

Målgruppen er alle trenere med Trener 1, 2 eller 3 kompetanse og krav til påmelding er fylt 16 år og godkjent Trener 1 utdanning.

Læringsmål

Deltakerne skal få erfaring med å implementere gode og idrettsspesifikke øvelser og hvordan både kommunisere og ikke minst følge opp/gi tilbakemelding på disse.

Hovedinstruktørene jobber med noen av verdens beste atleter og norske trenere har stort utbytte av å bli inspirert og veiledet i hvordan enkle prinsipper i spillet er overførbart mellom norske ungdommer og verdens hardeste liga.

Trenerne lærer også progresjon, mestringsutvikling, ferdighetskrav og ikke minst hvordan håndtere og kommunisere krav til presisjon og intensitet i treningen.

Etter deltakelse på Elite Basketball Camp sin coach clinic skal deltagerne ha lært:

·         Nye øvelser som er overførbart til den norske røde tråden
·         Posisjonering og når/hvordan bryte inn i øktene
·         Stemmebruk og «det å gi energi» som trener
·         Motiverende refleksjoner og overførbare «historier» fra topp til bredde
·         Allsidighet og inkludering av ulike utøvere i en gruppe
·         Utvikling og ivaretaelse av de mest motiverte og dedikerte utøverne.

Spesielt på det siste punktet representerer hovedinstruktørene en kultur hvor det norske trenerkorpset opparbeider seg en god balanse ved å få reell kunnskap og innsikt i hvordan dette gjøres med utøvere på verdens høyeste nivå.

For påmelding se Elite Basketball Camp sin hjemmeside: https://elitebballcamp.no