Dommerkurser i Øst

​Dommerkurs under Bærum Open 2018

Erika Lundin
03.10.2018
Ønsker du å bidra til vekst og utvikling av Norsk Basketball og få litt ekstra penger?

​Meld deg på til Dommerkurs gjennom den nya Dommerløypen fra NBBF

På Region Øst sin hjemmeside finner du all informasjon om våre dommerkurser. Se herKamplederkurs - får dømme EBC, EB og U13

1 kveld 17-21 (en time teori + 3 timer praksis i hall)

1 dag med dømming av 2 kamper under EB arrangement, under veiledning og observasjon

Alle deltakerne får betalt for de to kampene de dømmer (EBC 100kr/kamp , EB 150kr/kamp)

Krav til kurs – fylt 14 år før kurset begynner (2018 – født i 2004, 2019 – født i 2005)

Pris: 500kr/deltaker

Se alle våre kurs her

Meld deg på til Erika Lundin            erika.lundin@basket.no Aspirantdommerkurs - får dømme U14-U18 Aldersbestemte klasser og lave divisjoner

1 dag med kurs kl. 8-16 (teori og praksis i hall) inklusive regeltest / alternativ 2 ukekvelder kl. 17-21

Krav om å ha fullført og fått godkjent Kamplederkurs

Krav til kurs – fylt 15 år før kurset begynner (2018 – født i 2003, 2019 – født i 2004)

Pris: 600kr/deltaker

Se alle våre kurs her

Meld deg på til Erika Lundin            erika.lundin@basket.no Regionsdommerkurs - får dømme U19-senior i Regionen (Alt av kamper i Regionen)

1 helg med kurs kl. 10-15 begge dager (teori og praksis i hall)

2 regeltester under helgen og løpetest (ikke krav om å bestå, kun gjennomføring)

1 teorieksamen 2 uker etter kurshelgen (krav om 60% riktig)

2 observasjonskamper (mulig å få flere etter behov)

1 autorisasjonskamp

 

Alle deltakerne får betalt for de kampene de dømmer under observasjons og autorisasjonskampene (betalt som aspirant under observasjon, og betalt som regionsdommer under autorisasjonskamp) Honorarsatser i Region øst

Krav til kurs – fullført aspirantdommerkurs og vært aktiv aspirantdommer i minimum en sesong

Pris: 1200kr/deltaker

Se alle våre kurs her

Meld deg på til Erika Lundin            erika.lundin@basket.no


 

Informasjon til klubbene angående betaling

Vi sender en samlet faktura til klubben på alle påmeldte deltakere til et kurs. Klubben velger om de fakturer videre til deltakerne eller lager avtaler basert på antall kamper de må dømme for klubben m.m.

Alle deltakerne på Kamplederkurs skal dømme 2 EB kamper. De får betalt 150kr/kamp i henhold til vanlig praksis, selv under kurset. Alle kursdeltakere får betalt for å dømme kamper.

Alle deltakere på Regionsdommerkurset skal ha minimum 2 observasjonskamper og 1 autorisasjonskamp. Deltakerne får betalt i henhold til vanlig praksis for å dømme disse kampene. (observasjonskamper får de betalt som aspirantdommere, autorisasjonskamper får de betalt som Regionsdommere)

Egenandelen på kurset blir derfor ikke så stor, tatt i betraktning at deltakere får betalt for kampene de dømmer under kurset.

 

Krav til kurs

Kamplederkurs - fylt 14 år før kurset begynner (2018 - født i 2004, 2019 - født i 2005)

Aspirantdommerkurs  - fullført Kamplederkurs OG fyller 15 år i kursåret (2018 født i 2003, 2019 født i 2004)

Regionsdommerkurs   - fullført Aspirantdommerkurs OG vært aktiv aspirantdommer i minimum en sesong


Kontaktperson for Dommerkurser er Erika Lundin                  erika.lundin@basket.no