Dette er TOUR19, del.2

Martin Wroblewski
20.03.2019
Info om 3MOT3 kvalifiseringene, finalene og 3MOT3 arrangør-og dommerkurs.

3MOT3- turneringene som er en del av 3MOT3 TOUR'en blir arrangert av lokale klubber i samarbeid med NBBF, og kalles kvalifiseringer.

En kvalifiseringsturnering har mer konkrete rammer enn en lavterskel «Åpen» turnering. En regional kvalifisering SKAL ha aldersklasser U15, U18, U23 og Senior, helst menn OG kvinner.

Deltagerne trenger ikke å være medlemmer i NBBF, men alle skal ha etablert hver sin profil på play.fiba3x3.com. Alle 3MOT3 kvalifiseringer i NBBFs regi har FIBA-godkjenning, noe som innebærer at spillere får sin deltakelse og resultater med i databasen, og en plassering på verdensrankingen i alderskategorien.

Det er et mål at alle NBBFs regioner har minst en 3MOT3 kvalifisering.

Bekreftede turneringer for 2019, fremdeles mulighet for arrangører i mai.

April:     UKE 17:                3MOT3 TIP-OFF, BERGEN. Arrangør: BSI Basket & 3MOT3

                                               Kategorier: U15, U18, U23 og Senior, Kvinner & Menn*

Mai:       UKE 20:                3MOT3 Kvalifisering OSLO. Arrangør: Høybråten BBK

                                               Kategorier: U15, U18, U23 og Senior, Kvinner & Menn*

Mai:       UKE 21:                3MOT3 Kvalifisering TROMSØ. Arrangør: Tromsø Storm

                                               Kategorier: U15, U18, U23 og Senior, Kvinner & Menn*

Juni:      UKE 22:                3MOT3 Kvalifisering KRISTIANSAND. Arrangør: Kristiansand Pirates

                                               Kategorier: U15, U18, U23 og Senior, Kvinner & Menn*

Juni:      UKE 24:                3MOT3 Kvalifisering SKIEN. Arrangør: Skien Ghosts

                                               Kategorier: U15, U18, U23 og Senior, Kvinner & Menn*

Juni        UKE 24:                3MOT3 Kvalifisering SKJETTEN. Arrangør: Skjetten Basket

                                               Kategorier: U15, U18, U23 og Senior, Kvinner & Menn*

Juni        UKE 25:                3MOT3; U-FINALEN & LAST CHANCE OSLO. Arrangør: 3MOT3

                                               Finaler: U15, U18, U23, det avvikles også en «siste sjanse» kategori for Senior

Juni        UKE 26:                3MOT3; FINALEN, NM-VEKA STAVANGER. Arrangør: 3MOT3

                                               Finaler: Senior Kvinner & Senior Menn  

*Vi gjør vårt ytterste for at lag som melder seg på, får spilt. For å kunne avvikle en 3MOT3 kategori, må det være minst fire lag med. Hvis ikke, slå vi sammen kategoriene til det som virker mest logisk i den enkelte turneringen. F.eks. «Åpen jenter» (U15 & U18), eller «Åpen U15 (Gutter & jenter)

Vi ønsker å fylle opp mai-helgene med turneringer og det er fremdeles mulighet for klubber å bli med som arrangører. Ta kontakt med Martin, på martin@basket.no dersom klubben ønsker mer informasjon om arrangering av turneringer og hva det innebærer. 

NBBF ønsker å komme så nært FIBA standard som mulig på våre turneringer fordi forbundet er opptatt av at våre spillere opplever 3MOT3 som noe positivt og et konsept som ivaretar deres ambisjoner og ferdighetsnivåer. NBBF har laget standardiserte kurs som sørger for kvalitet i gjennomføringen av turneringene og blant alle arrangører og dommere tilknyttet 3MOT3-konseptet.  

3MOT3-arrangørkurs

Kurset gir kunnskap og innsikt i hvordan en 3MOT3 turnering bør arrangeres. Deltagerne vil lære å bruke de nødvendige verktøyene for påmelding av spillere, inndeling av lag i puljer, lagrangering og avvikling av selve turneringen. Vi gjennomgår turneringsavviklingsverktøyet EventMaker og hvordan våre turneringer henger sammen i den større, europeiske strukturen.

Kurset kan gjennomføres i løpet av en dag. Påmelding, 300kr. per deltager.

For mer informasjon, klikk på kursbeskrivelsen 

3MOT3- dommerkurs

Kurset skal gi kandidatene kunnskap og innsikt i regler og særegne oppsett i spillformen, 3MOT3.

Kurset er delt i en teoretisk del og en praktisk del. Turneringene har som regel en noe mer avslappet organisering og struktur, noe NBBF bevisst fokuserer på, og dommere som er på oppdrag må vise at de er i stand til å tilpasse seg nettopp dette.

Dommere som har gjennomført kurset vil bli tatt med i gruppen av kandidater som kan sendes på videre dommerutdanning i regi av FIBA 3x3. Kurset er tilgjengelig for kandidater som har fylt 18 år, og som har bestått Aspirantdommerkurs. Den teoretiske delen av kurset kan gjennomføres i forkant av en turnering eller ved avtale. Påmelding er 300kr. per deltager.  

For mer informasjon, klikk på kursbeskrivelsen

For informasjon om dato og sted for kurs, ta kontakt med: martin@basket.no

Artikkelen "Dette er TOUR'19, del.3" kommer til å ta opp følgende:

Todelt 3MOT3 FINALE i 2019 

Wild cards til de lokale initiativene