De skal styre Basket-Norge videre

​Det nye styret i Norges Basketballforbund, ved fem av medlemmene. Fra venstre 2. visepresident Anya Sødal, styremedlem Nicholas Phillip, president Jan Hendrik Parmann, styremedlem Tennaz Javid og 1. visepresident Tor Christian Bakken.

De nyvalgte styremedlemmene Astrid Hagland Gjerde og Eirik Petri Vaaja var ikke til stede da bildet ble tatt.

ARILD SANDVEN (tekst og foto)
06.05.2018
Dagen etter 50-årsfeiringen valgte baskettinget et styre med fem nye medlemmer.

- Ingen kan forvente at noen skal legge så mye i et frivillig verv som det dere har gjort, sa Norges Basketballforbunds president Jan Hendrik Parmann da han under avslutningen av tinget på Gardermoen hyllet de fem som sa takk for seg i styret:

Visepresidentene Jeanine Flaaten og Hans Erik Johnsen og styremedlemmene Dana Meknas, Josefine Haugom og Hans Eric Prestårhus.

- Det har vært et enormt produktivt styre, og dere har alle bidratt. Det var nødvendig med ekstra fokus med de utfordringene vi hadde, og jeg er så glad for at dette styret har gitt oss en plattform og sørget for at de som overtar, kommer til et langt mer dekket bord, fastslo Parmann, som ble gjenvalgt for en toårsperiode, uten motkandidat.

Inn kommer Tor Christian Bakken som 1. visepresident og de nye styremedlemmene Tennaz Javid (kåret til beste dommer i Kvinneligaen de to siste sesongene), Astrid Hagland Gjerde og Eirik Petri Vaaja, mens Simen Anker-Olsen er ny som varamedlem til styret.

Anya Sødal rykker opp fra vara til 2. visepresident, mens Nicholas Phillip fortsetter som styremedlem.

Bakken har lang fartstid i NBBFs ledende organer og var formann og president i periodene 1980-82 og 1992-98.

- Tor Christian har et nettverk og en kunnskap uten like, presiserte Parmann.

 

Hederstegnet til Tøien og Korshavn

Under NBBFs 50-årsjubileum lørdag kveld hentet han Per Tøien og Jan Korshavn opp på scenen, og overrasket begge med å gi dem forbundets høyeste utmerkelse, Hederstegnet.

Tøien som er inne i sitt 45. år på rad som trener og Korshavn som på oppfordring fra presidenten fortalte at han har dømt ikke mindre enn 1986 basketballkamper.

- Jeg tør ikke tenke på hvor mange årsverk dere har bidratt med gjennom alle disse årene, sa Parmann.

 

Historietime med "Piter"

Tidligere basketspiller Christian Paasche fikk opp stemningen som konferansier og bidro med noen gode historier, mens Gimle-kaptein og musiker Josefin Winther underholdt med fire av sine stemningsfylte låter.

NBBFs første formann Jan Petter «Piter» Hansen, gymlæreren på Valler gymnas som stiftet Bærum Basketballklubb og også var blant stifterne i Sandvika BBK, fortalte levende om de første pionerårene på 1960-tallet.

«Piter» var også lagleder for det første landslaget i 1966, og fem mann fra det laget var til stede på jubileumsfesten: Leif Bråten, Knut R. Myhre, Terje Holm og brødrene Pål og Tore Vik.

Ved siden av Piter var også sju av de øvrige formennene og presidentene på plass – Leif Bråten, Stein Reegård, Tor Christian Bakken, Terje Holm, Per Burud, Grete Johansen og dagens president, Jan Hendrik Parmann.

President-tittelen ble innført i 1986 da Burud ble valgt inn første gang.

Blant de mange som talte var også Lisbeth Jansen, som var på kaptein på Høybråtens lag og den eneste som var med på alle de 15 strake NM-titlene fra 1981 til 1995.

Lisbeth, som i dag er Easy Basket-trener i Høybråten, fortalte om satsingen og gull-perioden med treneren Martin Raz, som også var til stede i festsalen.

 

Lekker jubileumsbok

Boka «Høyt og lavt i 50 år» tar for seg hele den norske historien fra den spede starten på '50-tallet og spesielt fra stiftelsesåret 1968 til i dag, og ble lagt ut på tinget.

Den er på 223 sider og har rikelig med historier og bilder fra alle epoker.

- Jeg vil rette en stor takk til Tor Christian Bakken, Pål Berg, Per Burud og Tore Vik som har skrevet og organisert alt rundt tilblivelsen av denne jubileumsboken. Jeg er avsindig takknemlig, sa basketpresident Parmann til festdeltakerne lørdag kveld.


STYRET I NORGES BASKETBALLFORBUND 2018-20

Forbundsstyret:

Jan Hendrik Parmann (president), Tor Christian Bakken (1. visepresident, ny), Anya Sødal (2. visepresident), Nicholas A. E. Phillip (medlem), Tennaz Javid (medlem, ny), Eirik Petri Vaaja (medlem, ny), Astrid Hagland Gjerde (medlem, ny), Simen Anker-Olsen (vara, ny).


KOMITEER

Dommerkomiteen:

Jan Korshavn (leder), Linda Evensen (medlem) og Kjell Løvold (medlem, ny).

Sanksjonskomiteen:

Joacim Holter (leder), Håvard Helstrup (medlem 1), Per Kristian Larsen (medlem 2), Karina Messel (vara leder), Siri Strømme (vara medlem 1) og Vegard Slettli Hansen (vara medlem 2).

Appellkomiteen:

Hugo Henstein (leder), Pernille Arneberg Børset (medlem 1, ny), Hjørdis Stensvik (medlem 2), Martin Bryn (vara leder), Arne Fjellstad (vara medlem 1) og Christine Madsen (vara medlem 2).

Kontrollkomiteen:

Helge Gullaksen (leder), Fredrik Hannestad (medlem, ny), Eva Male Davidsen (medlem, ny), Siri L. Andersen (1. vara) og Hans Eric Prestårhus (2. vara).

Lovkomiteen:

John Hammervoll (leder), Henriette Goksøyr (medlem) og Sturla Sand (medlem, ny).

Hederstegnkomiteen:

Helle C. Stokke, Jeanette H. Antoniazzi og Ørjan Sandvik Hansen. 

Valgkomiteen:

Per Tøien, Ingvild Sanford og Geir Schønberg, vara: Anita Lervik.