Circle K fondet del 1

Hanne Funder
03.06.2019
Circle K bidrar til å senke økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse.

Første del av Circle K fondet blir lyst ut nå i juni/juli, andre og siste utlysning i 2019 kommer i oktober.

Støtten skal:

 • komme basket til gode.
 • muliggjøre deltakelse på kurs, konkurranser eller andre arrangementer for deltager som har økonomiske utfordringer.
 • bidra til å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse i organisert idrett.
 • ha en positiv innvirkning på rekruttering til basket
 • være et positivt bidrag til å oppnå visjonen om en inkluderende idrett


  Det kreves at utgiftene det gis støtte til kan dokumenteres.

  Circle K midlene skal støtte enkeltpersoner som har behov for økonomisk bistand. Klubbene skal søke støtte for sine medlemmer. Klubber kan søke for inntil 10 000,- i støtte og søknadsfristen er 1. juli

  Støtten skal brukes til:
 • Deltagelse i konkurranser
 • Treningsavgift
 • Reise i forbindelse med konkurranser
 • Utstyr til trening herunder sko

  Det er leder i klubben som kjenner medlemmenes situasjon best og kan vurdere hvilke medlemmer som trenger økonomisk bistand: Medlemmene det søkes støtte for skal ikke navngis i søknaden.

  Søknad skal gå fra styrets leder eller hovedtrener i klubben, og skal inneholde en kort beskrivelse av årsak til søknad, videre oppfølgning i klubb og søknadssum.

  Dokumentasjon skal leveres til Hanne Funder i administrasjonen: hanne@basket.no som har taushetsplikt i saken. Et eventuelt forskudd kan avtales med Hanne. Saker av særlig sensitiv karakter sendes også til Hanne Funder.