Bli med og løft region midt!

Hanne Funder
26.11.2018
NBBF region midt trenger nytt styre og derfor trenger vi folk til valgkomitéen.

Personen trenger ikke å tilhøre basketballmiljøet, vi har behov for personer med ulike erfaringer fra forskjellige miljø.

Forslag på kandidater sendes til generalsekretær Silje Særheim på silje@basket.no, det er ønskelig at forslagene inneholder følgende informasjon:

- Personalia, medlemsvirksomhet, stilling
- Begrunnelse for forslaget
- Hvem forslaget fremmes av

- Bekreftelse på at kandidaten har godkjent forslaget

Frist for innsendelse av forslag er 01.01.2019