Vi ønsker ditt bidrag

Kristin Kvalvik
18.01.2019
De nye foreldrevettreglene skal tydeliggjøre forventninger til foreldre i basketballen.

Sammen med deg og klubbene ønsker Norges Basketballforbund å fornye foreldrevettreglene.

Norges Basketballforbund har nå startet prosessen med å fornye foreldrevettregler. Foreldrevettreglene vil være et sett med holdningsskapende retningslinjer som vi ønsker at alle foreldre og foresatte forholder seg til i basketballsammenheng. Dette gjør vi fordi vi ønsker å tydeliggjøre forventningene og samspillet mellom foreldre og barn-, ungdom- og klubb.

Vi håper retningslinjene vil inspirere foreldre til å bli enda bedre rollemodeller, som bidrar til at basket- Norge blir enda mer inkluderende, målrettet og gøy. Vi ønsker at basket skal være en positiv opplevelse for alle involverte, - fra spillere, til dommere, trenere og tilskuere.

Da ekspertene på foreldrevett er medlemmene våre, ønsker vi nå å involvere dere i hvordan vi skal ha det. Vi vil ta tankene dere deler med oss gjennom denne undersøkelsen inn på Det Store Klubbledermøtet i slutten av mars. Der vil klubblederne drøfte innspillene og dele sine tanker rundt temaet. Sluttproduktet blir NBBFs foreldrevettregler. Produktet vil bli synliggjort på arrangement, i hall og på hjemmesidene våre.

Vil du bidra til NBBFs foreldrevettregler?
Fyll ut undersøkelsen her!