Behov for flere trenere

Erika Lundin
08.11.2018
Å sende trenere på kurs er klubbenes viktigste oppgave for å øke kompetansen blant trenere

"Basketballtinget vedtok i 2012 at hovedmålet for perioden 2013 – 2018 skulle være vekst i antall aktive utøvere. Innen utgangen av 2022 skal norsk basket totalt utgjøre 16250 basketballspillere. For å nå dette målet må vi rekruttere flere og sørge for at færre faller fra. Av de grunner skal vi i perioden prioritere å rekruttere nye spillere og ivareta og utvikle allerede aktive basketballspillere. Begrunnelsene for at fokuset for norsk basket skal være å rekruttere og ivareta- og utvikle er:

• Flere og spille med og mot er nødvendig for at basketball skal være attraktivt

• Større bredde er nødvendig for å kunne differensiere tilbudet til spillere samt for å kunne prestere på et høyt internasjonalt nivå 

• Har vi mange medlemmer blir vi mer synlighet i norsk offentlighet og med det mer relevant for sponsorer og samarbeidspartnere " - Hentet fra Stratiplanen 2016-2020

 

 

 Norsk basket skal: "Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå"  - Hentet fra Stratiplanen 2016-2020

Region Øst har oppdatert hjemmesiden med vårens Trenerkurs. Trenerkurs er vår viktigste oppave for å bidra til økt kompetanse blant trenere ute i klubbene.

Region Øst har satt opp fire Easy Basket Trenerkurs og et Trener 1 kurs denne våren. Begge kursene går også på engelsk (med forbehold om at det er nok påmeldte).

Her kan dere les om alle våre kurs

 

Trenere
Kurs​Dato​Sted​Tid​Pris​Påmeldingsfrist
​Easy Basket 
​16-17.februar 2019
​Oslo (hall kommer)
​10.00-15.00
​600kr/deltaker
​27.januar 2019
​Easy Basket Engelsk
​23-24.februar 2019
​Oslo (hall kommer)
​10.00-15.00
​​​600kr/deltaker
​3.februar 2019
​Easy Basket
​13-14.april 2019
​Oslo (hall kommer)
​10.00-15.00
​​​600kr/deltaker
​24.mars 2019
​Easy Basket
​4-5.mai 2019
​Oslo (hall kommer)
​10.00-15.00
​​​600kr/deltaker
​14.april 2019
​Trener 1 Norsk
​24.april 2019
2.mai 2019
7.mai 2019

4-5.mai 2019
18-19.mai 2019

Ekeberg rom 338Oslo (hall kommer)

​18.00-21.0009.00-16.00
​2000kr/deltaker​7.april 2019
Trener 1 Engelsk
23.april 2019
29.april 2019
8.mai 2019

4-5mai 2019
18-19.mai 2019
Ekeberg Rom 338Oslo (hall kommer)
18.00-21.0009.00-16.00
2000kr/deltaker
7.april 2019
 
Krav til kurs
Easy Basket Trenerkurs  - fyller 15 år i kursåret (2018 født i 2003, 2019 født i 2004)
Trener 1 Trenerkurs        - fullført og godkjent Easy Basket Trenerkurs

 

 

Alle kan melde seg på kurs via kursansvarlig i din klubb eller direkte til Erika Lundin (Erika sender da kopi til alle kursansvarlige i klubbene)

Kontaktperson for kurs i Region Øst er Erika Lundin:      erika.lundin@basket.no