BLNO endringene 2018/2019

​Arkivfoto: Gimle mot Ullern 2018/2019 - Fotograf: Erik Berglund 

Espen A. Johansen
23.10.2018
Digital omlegging: en mer moderne fremtid, men kanskje med litt «humpete start».

Etter klare signaler gitt av BLNO-klubbene har Norges Basketballforbund jobbet for mer streaming. Dette har resultert i en avtale med Amedia. Med ett abonnement i en av Amedia sine lokalaviser eller nettavisen.no er BLNO kvinner og BLNO menn tilgjengelig direkte og i opptak: http://www.norgessporten.no/

Selv om vi mener at beslutningen om å gå over til disse plattformene var riktig, er vi ydmyke i forhold til at starten nok har fremstått som noe humpete. Årsaken til at vi var sent på banen med streamingløsningen i forhold til sesongstart, og at klubbene derfor fikk minimalt med tid til å forberede seg, var rett og slett at avtalen ikke var i havn før dette. Muligheten til å endelig få til en live streamingplattform allerede ved sesongstart var rett og slett for fristende til at vi ikke skulle kline til på kort varsel.

Med innføringen av streaming ble det gjort et valg om at livestats gjøres via Huddle Assist, og at statistikken føres i etterkant innen utgangen av neste dag. Endringen med å fjerne livestatistikk er gjort fordi streaming med kommentator og grafikk krever økte ressurser i klubber med knappe ressurser som i all hovedsak er drevet på dugnad. For at man skal kunne følge kampene utenom streaming er kampskjema gjort elektronisk. I kampskjemaet kan man følge hendelser som innbytter, 1, 2 og 3 poeng, fouls og 1P miss. Live kampskjema er tilgjengelig på basket.no og via MinBasket appen. Vi må hele tiden balansere mellom sårbare klubbmiljøer med ressursknapphet og ønsket om utvikling, noe som kan være en utfordrende øvelse. Også forskjellene på klubbenes ressurstilgang gjør dette utfordrende da man som regel får den beste effekten av at man gjør felles løft.

Utfordringer i oppstarten:

Det har dessverre vært utfordringer i oppstarten, og selv med testing av systemene har man støtt på avvik som har krevd feilrettinger underveis. Vi beklager de feil som har oppstått og frustrasjonen dette medfører. Streaming av kampene er nå oppe og går, det var spesielt første serierunde hvor det ble en feilmargin på tretti prosent. Etter dette er det noen arenaer som har hatt nettproblemer. De utfordringene som har oppstått har vi jobbet med for å rette opp i, og vi er der nå at vi jobber med å løfte profesjonaliteten på grafikk og andre detaljer som hever produktet som vises.

Live kampskjema har hatt noen summeringsfeil og innloggingsutfordringer som NIF IT har rettet.

Ser på statsløsning:

Valget med å gå bort i fra live kampskjema har to sider. Den ene siden er ønsket om å samle IT-løsningene i forbundet i så stor grad som mulig til NIF IT. Dette er fordi det tidligere var for mange systemer som ikke snakket sammen. NBBF ønsker en mer effektiv IT-struktur med de fordeler det fører med seg. Nå er vi på vei med den digitale omleggingen og live kampskjema snakker med MinBasket og kampgenereringsverktøyet Turneringsadmin.

Det andre aspektet er Basket Hotel og tilknytningen til et utenlands spillselskap. Livestats fra Norges Basketballforbund var direkte linket opp til en utenlands spillaktør, noe som ikke er forenlig med den norske enerettsmodellen og NIFs politikk. Norsk Tipping er vår fremste premissleverandør, og vi har vært åpne med dem om dette, men det har ligget i kortene en stund at vi må over på et annet system. Med innføringen av streaming var det naturlig å også gjøre denne endringen nå.

Og så til løsningen som er, i samarbeid med NIF-IT, å utvikle fullskala live statistikkføring via live kampskjema. Dette skal erstatte FIBA livestats. Denne eventuelle investeringen vil bli fremlagt og behandlet på neste forbundsstyremøte som avholdes den 31. oktober. Om dette vedtas er målet å igangsette utviklingen snarest og få testet systemet våren 2019. Når dette er på plass har klubbene produsert kamper live en sesong, de kjenner til live kampskjema og er derfor bedre rustet til å gjenoppta fullskala live statistikkføring.

Norges Basketballforbund ser på endringene som positivt for produktet BLNO. Vi skulle selvsagt vært foruten de problemene som har oppstått, men når vi nå er mer oppe og går ser vi de fordelene klubbene også har gitt signaler om. Vi får mere synlighet i media både hva angår redaksjonelt og naturligvis live kamper. App'en «MinBasket» har fått oppsving med live kampskjema, systemene snakker sammen, noe som forenkler brukeropplevelsen og i enda større grad om live stats blir utviklet i samme system.

Vi ønsker å gi honnør til BLNO-klubbene for deres innsats med live streaming og kommentering, som ble igangsatt på relativt kort varsel,  noe som løfter produktet BLNO flere gode steg i riktig retning. Vi deler oppfatningen om at mye arbeid gjenstår, men det arbeidet som når er igangsatt vil bære frukter.