3MOT3 kurs i SØR

Martin Wroblewski
05.02.2018
Første 3MOT3 kurs i 2018 holdes i Region Sør, Arendal 4. mars.

Regionen med Arendal Titans BBK som teknisk arrangør, holder 3MOT3 kurs søndag 4. mars. Alle klubber med interesse for 3MOT3 og som har lyst til å arrangere egne turneringer er velkomne til å melde på deltagere til 3MOT3 dommerkurs, og 3MOT3 arrangørkurs.

Frist for påmelding til arrangørkurs og dommerkurs, er 26. februar. Det er plass til 10 deltagere per kurs.

 3MOT3 dommerkurset.

Dommerkurset består av en teoretisk del og en praktisk del. På søndagen blir den teoretiske delen av kurset gjennomgått, på Møterom/205 - Airball, Sør Amfi Idrettsparken, Arendal og starter kl. 10

 Kurset består av:              8             Skoletimer (45min):

Timer m/instruktør:          1             Historie og bakgrunn: «Hva er 3MOT3?» Regler og særegne tilpasninger.

Timer m/instruktør:          1             3MOT3 halvbanen: «Merking, funksjon og dommerens rolle»

Time m/instruktør:           3             Praksistimer: Dommeroppdrag på 3MOT3 Turnering #1

Timer u/instruktør:           3             Praksistimer: Dommeroppdrag på 3MOT3 Turnering #2

Påmelding, 300kr. per deltager.

 Den praktiske delen av dommerkurset kan gjennomføres på 3mot3 turneringer arrangert i regionen etter endt arrangørkurs.

 3MOT3 arrangørkurset.

Kurset gjennomføres på Møterom/205 - Airball, Sør Amfi Idrettsparken, Arendal og starter kl. 12.

 Arrangørkurset består av fem moduler hvor en innebærer forberedelse hjemme i forkant av kursstart.

Kurset består av:                 8             Skoletimer (45min):

Time u/instruktør:               1             «FIBA 3x3 Rules and Regulations»

Timer m/instruktør:            1             «3MOT3 Arrangøren» Litteratur: 3MOT3 Arrangørmanualen

Timer m/instruktør:            1             «3MOT3 TOUR'en» Litteratur: 3MOT3 TOUR-beskrivelsen.

Timer m/instruktør:            4             «Turneringsavviklingsverktøyet EventMaker og play.fiba3x3.com»

Time m/instruktør:              1             «Sekretariat og kampskjemautfylling (EventMaker)»

Påmelding, 300kr. per deltager og tar maks. 6 timer med pause(r). For påmelding, send en mail med kontaktinfo og, til 3mot3 ansvarlig i Region Sør Jesse Lee Krombel på jlkrombel@gmail.comtlf: 920 69 247