Å bygge lag

Erika Lundin
08.05.2019
En dedikert foreldregruppe som bygger lag utenfor banen er en viktig ressurs for treneren

NBBF Region Øst har startet en ny artikkel serie. Denne gangen har vi fokusert på det sosiale miljøet rundt et basketballag. Hvem organiserer dette, hva kan man finne på og hvor viktig er dette for spillene? Nest ut er:


Monica Telle

Daglig Leder i Oppsal Basket og lagkontakt i Oppsal Basket for gutter 10/11Hva har dine lag gjort av aktiviteter utenom basketball?
Vi har mange lag som er flinke til å arrangere aktiviteter utenom basket, som eksempler kan jeg nevne bowling, kino, halloween-fest, nissefest, en tur i klatreparken, rebusløp, megazone, spillkveld, pizzakveld, filmkveld og hyttetur. Vi har også flere lag som har dratt og sett en BLNO kamp sammen.

Hvem har organisert dette? 
Det er stort sett foreldre som har organisert dette på eget initiativ men vi har også trenere som er flinke til å arrangere teambuilding og sosialt samvær utenom basketball.

Hva er det beste utenom basketaktivitet du kan huske? 
G06 laget vårt har begynt med ett konsept de kaller "Ting vi aldri har gjort sammen før". Støtteapparatet finner en aktivitet som inneholder elementer av samarbeid, felles forståelse, at man stoler på hverandre og sosialt. Gutta vet aldri hva de skal være med på før de er på vei til destinasjonen. Så langt har de vært på fekting og på dansestudio sammen og har hatt det utrolig gøy der.

Hvilken betydning tror du dette har hatt for spiller-trener samarbeidet? 
Det handler om å bygge lag. Hvis man har en dedikert foreldregruppe som bygger lag utenfor banen blir det lettere for trener å bygge lag på banen. 

 

Hva betyr det sosiale miljøet rundt laget? 

Jeg mener det sosiale miljøet  på ett lag er utrolig viktig. Det handler om å trives sammen og lære hverandre å kjenne på godt og vondt. Grunnen til at man spiller basket er jo fordi det er gøy og synes man det ikke er gøy lenger så slutter man. Basketball er ett lagspill og har man klart å skape ett godt miljø på ett lag hvor spillerne står sammen både på og utenfor banen og trives sammen tror jeg sjansen for at man beholder spillerne lenge er stor. Ofte kommer det spillere fra flere forskjellige skoler som ikke kjenner hverandre fra før av og da er det viktig at gruppen blir ett lag som holder sammen og at det ikke små grupperinger innad i laget. Jeg kan ta frem vårt J05 lag som ett godt eksempel på positiv lagbygging. Dette laget består av jenter fra 5 forskjellige skoler og har en engasjert foreldregruppe som på eget initiativ har organisert mye sosialt for jentene utenom basket i mange år. Det har gitt oss ett lag med ett utrolig godt miljø som støtter hverandre. De kjefter aldri på hverandre og bygger hverandre opp. De er derfor aldri redde for å prøve og feile også har de ett veldig godt treningsoppmøte.

 

Hvordan tror du det hadde fungert om en dedikert forelder hadde fått rollen som Trivsel Leder for laget? Som følger laget gjennom flere år og forskjellige trenere. 

Det tror jeg ville fungere veldig bra. Min erfaring er at de aller fleste foreldre ønsker å bidra på en eller annen måte men mange mangler kunnskapen om basketball og kvier seg kanskje litt pga det.  Dette er en arena de fleste føler seg trygge til å hjelpe til på og i tillegg blir de også godt kjent med både spillerne og de andre foreldrene på laget.


Hvilke oppgaver hadde du ønsket at Trivsel Leder skulle gjøre? 

Ta initiativ til å organisere sosiale aktiviteter minst tre ganger ila en sesong og få flere foreldre til å hjelpe til med organiseringen så man ikke blir alene om det.

Les om flere artikler om trivsel her

Fokus på det sosiale - Lommedalen G06-07 Mari Mørkved og Harald Grevskott

Sammen er vi dynamitt - Nina Østengen og Tove Birkeli Trener for Bøler 98/99/00

Bra måte å bli kjent på - Tina Moen seniorlandslagsspiller for Norge

En uhelbredelig loner - Pål Berg, trener for EB-85 G02

Lur, dedikert og strukturert - Johann Flaa, spiller Centrum Tigers BLNO

Organisert av spillene - Ståle Frey, Trener Landslag, Kjelsås og Ullern