Inklu Basket

Norges Basketballforbund (NBBF) og organisasjonen Inklu har startet et landsomfattende inkluderingsprosjekt med navn InkluBasket. 


Visjonen i prosjektet er: Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.


Basketball er en inkluderende sport med mye mangfold. Med inkludering mener vi å rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er ofte fra  lavinntektsfamilier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære aldersbestemte lagene i klubbene. Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst. 


InkluBaskets aktivitet vil foregå på skolene hvor barna går, og rett etter skoletid. Det vil være et enkelt måltid i forkant av treningen for dem som ikke går på SFO.  


Dette er et 3-årig prosjekt der InkluBasket søker om finansiering av aktiviteten via offentlige midler. Prosjektets tildeling er begrenset til BLNO-klubber (eller deres samarbeidsklubber - se kriterier for tildeling under). InkluBasket er forankret i "Felles plan for norsk basket 2016-2020" som er Norges Basketballforbunds strategiplan. Under kapittel 7.7 basketens samfunnsbidrag står det at NBBF skal:

  • Prioritere klubber som har mange medlemmer med minioritetsbakgrunn
  • Dreie arbeidet mer mot fokus på inkludering i rekrutteringsarbeidet


 Deltakende klubber

​2018/2019: Asker Aliens, Sandvika, Gimle Basket

2019/2020: Asker Aliens, Sandvika, Gimle Basket, Høybråten, Centrum Tigers, Nidaros Jets, Kongsberg Miners, Fyllingen Basket, Tromsø Storm Ungdom

 Organisering

​Prosjektgrppen er ansvarlig for gjennomføring av prosjeket, mens styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet, herunder tildeling og ørvige beslutninger av overodnet/strategisk karakter. Ressursgruppen bistår styrings- og prosjektgruppen ved behov.

Prosjektgruppen består av:

​Prosjektleder
​Hege Rokne
​hege@inklu.no
​Prosjektmedarbeider
​Øivind Lundestad
​oivind@basket.no

Prosjektets styres av en styringsgruppe bestående av:
 • Silje Særheim
 • Espen A. Johansen
 • Brent Hackman
 • Hege Rokne

Prosjektet støttes av en ressursgruppe bestående av:
 • Hege EIka Frey
 • Axel Langaker
 • Per Tøien

 

 

Vil vokse med Inklu-Baskethttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Vil-vokse-med-Inklu-Basket.aspxVil vokse med Inklu-Basket2019-11-06T23:00:00ZCentrum Tigers er ny klubb i Inklu-prosjektet og i full gang på to Oslo-skoler.
Stor kveld for Gimles Inklu-spillerehttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Stor-kveld-for-Gimles-Inklu-jenter.aspxStor kveld for Gimles Inklu-spillere2019-03-26T23:00:00ZGimle har skapt basketfeber blant 3.- og 4.- klassingene på Slettebakken skole.

 Logo

 Sparebankstifelsen DNB

 BUFDIR