Økonomisk hjelp til spillere


Klubber kan søke om pengestøtte fra et inkluderingstiltak for å inkludere flere barn og unge fra familier med lav betalingsevne. Vi i NBBF ønsker gi foreldre og klubber en oversikt over ulike tiltaksordninger i din region for at dere skal ha muligheten til å søke om støtte til barn og unge med økonomiske barrierer. På denne nettsiden vil det være oppført nasjonale og regionale støtteordninger som kan bidra med støtte til å betale medlems- og treningsavgift for spillere som trenger det. 

Klubber kan søke om inntil 10 000 kr i økonomisk støtte til spillere som har behov for dette gjennom Circle K fondet. Denne støtten skal brukes til deltagelse i konkurranser, treningsavgift, reise i forbindelse med konkurranser og utstyr til trening. Utlysning blir lagt ut to ganger i året, en til våren og en til høsten. Følg med på NBBF sine digitale plattformer for å holde deg oppdatert på Circle K fondet. 

Andre nasjonale støtteordninger:


Nedenfor er det satt opp flere støtteordninger som gjelder for bydel, kommuner eller byer. Klikk på linken til det området klubben din tilhører, for å komme til søknadssiden til støtteordningen for mer informasjon.