Starte klubb

 

Det er alltid hyggelig å se at en ny klubb blir startet. Her finner dere informasjon om hvordan dere skal gå frem for å danne en ny klubb. Det er svært viktig at dere sender inn korrekte opplysninger slik at oppstart av det nye idrettslaget/gruppen kan effektueres raskt.​

Har dere planer om å starte en ny klubb, så er det viktig at dere kontakter den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig. Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund. 

Som ny klubb kan det være problematisk å orientere seg i lover og regler som gjelder for idretten. Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, så vil man få gode tips og unngå vanlige feil som f.eks. gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. Dette vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes. Dere kan også få hjelp med oppstart av ny klubb kan du få hos din region. 

 

Forbundet er delt inn i 5 basketballregioner:

Region Øst (Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland)
Region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark)
Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
Region Midt (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag)
Region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

 

Hvordan bli medlem av Norges Basketballforbund
Det er to måter å bli medlem av Norges Basketballforbund på:
1. Danne en helt ny klubb.
2. Starte en basketballgruppe innen en allerede etablert idrettsklubb.

 

1. Danne en helt ny klubb
Her finner dere all informasjon om hvordan man går fram for å starte egen klubb


2. Starte en basketballgruppe innen en allerede etablert 
idrettsklubb
Ved oppstart må følgende gjøres:
• Ta kontakt med det idrettslaget dere ønsker å starte en basketballgruppe i. Årsmøtet i dette idrettslaget må så godkjenne dannelsen av denne basketballgruppen. 
• Når dette er gjort fylles skjemaet «Søknad om medlemskap i Norges Basketballforbund»​ ut og sendes til idrettskretsen klubben vil tilhøre. NB! Legg ved protokoll fra stiftelsesmøtet, oversikt over styret og navn på medlemmene, samt lover for klubben. 
• Idrettskretsen behandler så søknaden og oversender den til Norges Basketballforbund for endelig godkjenning.

 
 


Økonomiske forpliktelser ved innmelding i Norges Basketballforbund
• Idrettslag/gruppe betaler ingen kontingent til Norges Idrettsforbund eller til idrettskrets.
• Idrettslaget/gruppen betaler seriekontingent til basketballkrets/-utvalg for det antall lag de har med i seriespill.
• Nye idrettslag/grupper i Norges Basketballforbund slipper å betale tingav​gift i 2 år.
• Alle spillere over 12 år som deltar i seriespill skal løse lisens. Mer informasjon om lisensordningen finner dere her! OBS: De yngste spillerne er dekket av NIFs barneidrettsforsikring​ til og med det året de fyller 12 år. Spillere som fyller 13 i løpet av sesongen er dekket ut sesongen via NBBFs avtale med Gjensidige. 
• Idrettslaget/gruppen må tegne en forsikring gjennom Norges Basketballforbund for alle sine lag i seriespill. Informasjon om denne ordningen får dere ved å kontakte forbundsadministrasjonen.

 

Seriespill
Ta kontakt med basketballkretsen/regionen dere tilhører. De organiserer all seriespill for aldersbestemte klasser og opp til og med 1. divisjon. Hvis det ikke er noen form for seriespill i din basketballkrets, kan dere få være med i spill som er organisert av en annen basketballkrets.​

 

 

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Starte klubbhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/StarteKlubb.aspxNavigasjon på siden
Klubbøkonomihttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/klubbguide/Sider/Klubbokonomi.aspxNavigasjon på siden
Klubbdrift/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbdrift.aspxNavigasjon på siden
Klubbutviklinghttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbutvikling.aspxNavigasjon på siden
Infobankhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Infobank.aspxNavigasjon på siden
No content found