Klubbutvikling

Ønsker klubben din utvikling og fremgang? 

Å drive klubb på en positiv og bærekraftig måte innebærer målrettet arbeid på alle fokusområdene i organisasjonen (trenere, ledelse, organisasjon, anlegg, aktivitetstilbud og arrangement). Målrettet arbeid krever igjen kompetanse og struktur. For at en klubb skal kunne utvikle seg i ønsket retning er det ofte nødvendig med veiledning. Er klubben din der den ønsker å være? Eller trenger dere veiledning for å kunne nå målene deres? 

 

Hva er klubbutvikling?

Klubbutvikling er alt som gjøres for at klubben utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. Konkrete tiltak kan være for eksempel være møter med klubbveileder, prosesser, bruk av verktøy, utdanning og kurs. Målet med klubbutvikling er å forenkle arbeidet i klubb.

 

Hva er start- og oppfølgingsmøter?
Et start- og oppfølgingsmøte er en prosess i klubben som bevisstgjør, igangsetter tiltak, og sikrer fremdrift mot egendefinerte mål. I tillegg vil prosessdeltakerne bli mer involvert i klubbens drift, samt få økt eierskap til klubben.

Målsetningen for start- og oppfølgingsmøter er å styrke klubbene, og å forbedre klubbdrift slik at resultatet gir et bedre aktivitetstilbud.

Startmøtet inneholder en analyse og utarbeidelse av en fremdriftsplan for klubben. Møtet varer i ca. 3-4 timer. På oppfølgingsmøtet evaluerer man resultatet av arbeidet som er gjort, og jobber med videre fremdrift. Møtet varer i ca. 3 timer. Oppfølgingsmøtet avholdes 4 - 12 måneder etter startmøtet.

 

Hvor foregår start- og oppfølgingsmøter? 
Møtene foregår lokalt i deres klubb, dvs. at klubbveilederen kommer på besøk til dere og avholder møtene.

 

Hva er en klubbveileder?
Klubbveilederen er prosessveilederen som leder start- og oppfølgingsmøter. Disse veilederne har gjennomgått skolering, og innehar stor kompetanse på dette arbeidet.

Rollen til klubbveilederen er å bistå i å analysere status, og å definere handlinger som er nødvendige å foreta seg ut i fra klubbens mål.

Klubbveilederne tilknyttet særforbundene betjener særidrettsklubbene og særidrettsgruppene i fleridrettslagene, mens klubbveilederne tilknyttet idrettskretsene betjener fleridrettslagene.

 

Hva koster klubbutviklingsprosesser?

Klubbutviklingsprosesser er GRATIS for klubben! Imidlertid er det verd å merke seg at dette er svært kostbare tjenester å kjøpe fra et organisasjonsutviklingsfirma. Med andre ord er klubbutvikling et meget godt tilbud!

Merk! Dersom klubben avlyser møter senere enn 1 uke før avtalt møtedato, pådrar den seg et avbestillingsgebyr på kr 1000.

Dette er en meget nyttig, artig og givende prosess, som erfaringsmessig viser seg å ha god effekt. Jeg oppfordrer dere med dette om å melde deres interesse!

 

For bestilling av klubbutvikling:
Ta kontakt med NBBFs fagansvarlig for klubbutvikling; Ragnhild Riis på ragnhild@basket.no

Mer info om klubbutvikling:
NIF - Klubbutvikling 


Idrettskretsene tilbyr flere ulike kurs for ledelsen i klubb, styrekurs i praksis, økonomikurs etc.

Informasjon om de ulike idrettskretsene finner dere her.


 

 

SignOn tilpassetSignOn tilpasset
Norsk tippingNorsk tipping
abcs_logo460abcs_logo460
basketskolen_ny_800basketskolen_ny_800
circleK_logo460circleK_logo460
cooplogocooplogo
gjensidige_logogjensidige_logo
gresshoppa_molton_255gresshoppa_molton_255
klubbpakka_ingressbilde255klubbpakka_ingressbilde255
macronsponsorannonse255macronsponsorannonse255
Mainmove logoMainmove logo
nikeannonse255nikeannonse255
norsktippinglogo500norsktippinglogo500
OBOSlogo460OBOSlogo460
Pirates-Cup-logo-2016Pirates-Cup-logo-2016
SponsoreLedigPlassSponsoreLedigPlass
thonhotels_255thonhotels_255
ThonHotels_logo_2015_300ThonHotels_logo_2015_300
BV logoBV logo
Amedia logo 1Amedia logo 1
BuytecBuytec
Gresshoppa-logoGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3Catalog2010_TOP PAGE_3
NBBF Rent Særforbund tilpasset 3NBBF Rent Særforbund tilpasset 3
SKLZ hvit 255x160SKLZ hvit 255x160

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Starte klubbhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/StarteKlubb.aspxNavigasjon på siden
Klubbøkonomihttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/klubbguide/Sider/Klubbokonomi.aspxNavigasjon på siden
Klubbdrift/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbdrift.aspxNavigasjon på siden
Klubbutviklinghttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbutvikling.aspxNavigasjon på siden
Infobankhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Infobank.aspxNavigasjon på siden
No content found