Klubbøkonomi

 

Norsk idrett og basketball er tuftet på frivillig arbeid. I løpet av året må ledere, styremedlemmer, medlemmer med ansvarsområder etc. i klubber og lag løse oppgaver knyttet til økonomi. Norges Basketballforbund ønsker å hjelpe klubber og lag ved å vise til ulike støtteordninger, sponsoravtaler, idrettsavtaler og kompensasjonsordninger som finns der ut.


 

Støtteordninger:

Under støtteordninger finner du mer informasjon om hvilke muligheter din klubb kan benytte seg av for å skaffe økonomisk bidrag til å gjennomføre ulike aktiviteter. Les mer her​

 

Sponsoravtale:
Her finner du en mal for hvordan din klubb/utøver kan inngå en sponsoravtale med en samarbeidspartner. Malen er utbedret av det Danske Idrettsforbundet. Vi viser også til sponsoravtalen som kan skaffes til veie gjennom kjøp av Klubbpakka. Les om Danmarks sponsoravtale her

 

Idrettsavtaler:
Klubben/laget ditt er ofte avhengig av nytt utstyr i løpet av en sesong eller gode avtaler på leiebil og overnatting når dere skal spille bortekamp eller delta på turneringer. Her finner dere mange avtaler NIF og NBBF har inngått for at klubber og lag skal få rabatterte ordninger. Les mer her 

 

Momskompensasjon:
Har din klubb kjøpt nye varer eller tjenester i løpet av året, bygget eller vurderer å bygge nytt idrettsanlegg, kan det være lurt å ta en titt på denne siden. Her finner du informasjon på to ordninger som kompensere de kostnader klubben din har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester samt bygging av idrettsanlegg. Les mer her 

 

Grasrotandel:
Dette er en god mulighet for basketballklubbene til å skaffe seg ekstra inntekter til aktivitet. Gjennom Norsk Tippings spill går 5 % av innsatsen til klubben din. Registrering i Frivillighetsregisteret er en betingelse for at klubbene skal kunne motta "Grasrotandel". Registeret blir også det sentrale registeret for alle offentlige etater. Informasjon, støtteordninger og rettigheter vil være knyttet til dette registeret i fremtiden.

Registrer ditt idrettslag elektronisk i Frivillighetsregisteret

Les mer om ordningen her​

​ 

 

 

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Starte klubbhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/StarteKlubb.aspxNavigasjon på siden
Klubbøkonomihttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/klubbguide/Sider/Klubbokonomi.aspxNavigasjon på siden
Klubbdrift/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbdrift.aspxNavigasjon på siden
Klubbutviklinghttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbutvikling.aspxNavigasjon på siden
Infobankhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Infobank.aspxNavigasjon på siden
No content found