Klubbdrift

På disse sidene finner du informasjon og en rekke dokumenter som vil hjelpe klubben i den daglige driften. Vi håper alle klubber får nytte av dette og bruker det aktivt.

 

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Les mer

Lover, forskrifter og bestemmelser
Alle idrettslag og klubber skal ha en egen lov som er i samsvar med NIFs lov. Loven skal godkjennes av den idrettskrets klubben tilhører. Mer om dette finner du her: lovnorm-for-idrettslag-docx.docx
Ved spørsmål om utfylling av lovnormen ber vi dere kontakt deres respektive idrettskrets for hjelp. Kontaktinfo finner dere her.​

 

Gjennomføring av årsmøter
Alle idrettslag og klubber må i løpet av året gjennomføre et årsmøte. Her finner dere noen standarddokumenter som hjelper dere i planleggingen og gjennomføringen.

 

Klubbforsikring
Sammen med If har Norges Idrettsforbund utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov. Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger – til en meget gunstig pris. 
Les mer

SportsAdmin
SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Les mer

Klubbpublisitet
For å fremme klubbens arbeid ut på lokalt, regionalt og kanskje til og med nasjonalt plan, kan det være lurt å bruke aviser for det de er verdt. Daglig mottar aviser pressebrev og historier fra alle mulige organisasjoner som ønsker å få sitt budskap på trykk. Men hvordan skriver man et pressebrev eller "selger" en god historie til avisen?
Les mer: Publicising your club! 

​​​

Styret
Her finner du en rekke dokumenter som kan være nyttig for klubbens styre, alt fra hvordan innkallingen til styremøtet kan se ut til hvilke ansvarsoppgaver økonomiansvarlig kan ha. ​​​Trykk på infobank.​Arrangement
NIF har utarbeidet en ny veileder til idrettslag som skal samarbeide med private/kommersielle aktører om gjennomføring av idrettsarrangement. Her finner du også et forslag for hvilke instrukser som kan høre til ved kiosksalget under klubbens arrangementer samt et skjema for utlegg de frivillige måtte ha ved innkjøp. Les mer

 

Lagene og trenerne
Klubber har som regel mange lag og da er det en fordel å holde kontroll på alle trenerne. Her​ finner du et forslag på hvordan en treneravtale kan se ut, hvilke instrukser trenerne skal følge og en timeliste trenerne bruker. Her presenterer vi også et forslag på hvilke instrukser lagleder og oppmann kan følge samt hvordan et innmeldingsskjema kan se ut. Se mer under infobank.

 

 

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Starte klubbhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/StarteKlubb.aspxNavigasjon på siden
Klubbøkonomihttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/klubbguide/Sider/Klubbokonomi.aspxNavigasjon på siden
Klubbdrift/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbdrift.aspxNavigasjon på siden
Klubbutviklinghttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Klubbutvikling.aspxNavigasjon på siden
Infobankhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/NBBF.png
https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Infobank.aspxNavigasjon på siden
No content found