Forebyggende tiltak

Norges Basketballforbund er Rent Særforbund og ansatte har gjennomført e-særtifiseringen Ren utøver. Her følger e-kurs/sertifiseringer og programmer for enkeltpersoner og idrettslag.

Ren Utøver
Elementær antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte.

Rent Idrettslag
Antidoping Norges forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy.

Brosjyrer og materiell 

Foredrag - Idrett
Antidoping Norge tilbyr gratis foredrag til alle organisasjonsledd i idretten. Det samme tilbudet gis til videregående skoler med idrettsfag og toppidrett.

For mer informasjon om forebyggende tiltak
Informasjon på denne siden er hentet fra idrettsforbundet.no og antidoping.no.

Les §12 Bestemmelser om doping i NIFs lov: 

Les utfyllende informasjon på antidoping.no

  Bestemmelser om doping

​§ 12-1. Virkeområde

(1) Dopingbestemmelsene gjelder for

a) enkeltmedlem og organisasjonsledd,


b) utøver som deltar på idrettsarrangement arrangert av et organisasjonsledd i NIF. Med idrettsarrangement menes konkurranse og organisert trening,


c) utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller trening,


d) trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd,


e) utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge dopingbestemmelsene.

 Varsle om doping

Gjøres direkte til AntidopingNorge.

Dopingvarsel gir deg mulighet til å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. 
Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym.

Varsle her: Dopingvarsel

Prat med AntidopingNorge anonymt. De besvarer ikke henvendelser om medisinske fritak, kontrollvirksomhet og behandling.

Ring: 800 50 200 (tirsdag-fredag 11-18)
Chat: Klikk her (tirsdag-fredag 11-18) 


Personvern

* All informasjon du oppgir behandles konfidensielt

* Informasjonen du oppgir kan publiseres på nett, men vil anonymiseres. Det vil si at informasjonen ikke kan spores tilbake til deg

* Dine personalia og annet som kan spores tilbake til deg vil slettes etter tre dager

For mer informasjon: 

https://antidoping.no/folkehelse/dopingkontakten/