Easy Basket Challenge

Easy Basket Challenge (EBC) er basketaktiviteter der barn opp til 10 år fra flere forskjellige klubber spiller to kamper 4 mot 4 og deltar i flere leker. Barna spiller på lave kurver, trenerne jobber for at alle spillerne skal være delaktige og dommerne opptrer som kampledere. Alt for at barna skal få en så positiv basketopplevelse som mulig.

Hvorfor spiller vi på en ny måte?
NBBF ønsker å gi det beste mulige tilbudet til våre yngste spillere og deres foreldre. Vi ønsker å forsikre oss om at så mange som mulig fortsetter så lenge som mulig i idretten slik at den blir utvidet med flere spillere, trenere, dommere, ledere og fremtidige støttespillere.

Easy Basket Challenge fokuserer på prestasjon og ikke resultat noe som gjør at lag og trenere kan jobbe med basisferdigheter for å utvikle dyktige spillere, uansett nivå.

Med denne nye spilleformen vil regionen og klubbene presentere mer helhetlige, enklere og hyggeligere arrangement for minilag og deres foreldre.

Fokus ligger på barna og deres idrettsopplevelse!

 • Fire mot fire spillere skaper større arbeidsflater og flere spillere får mulighet til å "kjenne" på ballen.
 • Vi vet at barn som får komme inn på banen flere ganger under en kamp kjenner seg mer delaktige (antallet ganger spilleren er på banen er viktigere enn antallet minutter barnet får spille).
 • Ved et EBC-arrangement spiller lagene minst to kamper.
 • Konsentrasjonen av kamper gjør at barna får mer tid til å være med familien, andre venner og bedre muligheter til å være aktive innen andre idretter.
 • Klubbene vil kunne ha flere lag som fører til at flere får spille mer.
 • Kampene registreres slik at regionen skal kunne sette sammen nye grupper til neste arrangement, slik at lagene får spille på "sitt" nivå. Barn utvikles mest av jevne kamper!

Easy Basket Challenge regler:

 • Opp til 10 år
 • 4 perioder x 5 minutter løpende tid
 • 4 mot 4
 • Lav høyde på kurvene (260 cm over gulvet)
 • Ballstørrelse 5
 • Det er ikke lov å ta ballen fra en spiller som holder ballen med begge hendene.
 • Ingen straffekast eller time-out
 • Periodepausene er 1 minutts hvile, samt 3 minutts hvile mellom andre og tredje periode
 • Hjemmelaget begynner med ballen ved innkast bak sidelinjen på midtstreken.
 • Ved øvrige hoppballsituasjoner gjelder prinsippet om "annen hver gang", det vil si at lagene får ballen annen hver gang ved sidelinjen
 • Back court og tre-sekundsregelen brukes ikke
 • Det finnes mulighet til å spille med mikslag. Jenter og gutter kan til og med spille mot hverandre.

Alle trenere skal etterstrebe at alle spille får like mye spilletid.

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Spillereglerhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/easybasket/Sider/Spilleregler.aspxNavigasjon på siden
Easy Basket Challengehttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/EasyBasketNEG.png
https://basket.klubb.nif.no/easybasket/Sider/ebchallenge.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/Easybasket.aspxNavigasjon på siden