Finn ditt dokument

​For lett å finne fram til rett dokument under denne visningen så kan man filterer på dokument kategori og region. Skal ha f.eks. ha tak i reglement for Region vest velger man først Region Vest i "regionskolonnen" deretter lov og regler under "dokumentkategori". På høyre side finner dere også knapper for hurtigfiltrering for de mest vanlige søkene.
  
  
  
Region
  
NBBF dommer Håndbok 2-dommermekanikk 2015.pdf
  
28.04.2016 13:41NBBF
NBBF dommer Håndbok 3-dommermekanikk 2015.pdf
  
28.04.2016 13:41NBBF
NBBF Kampreglement.pdf
  
20.03.2019 18:07NBBF
NBBF lov i henhold til NIF lovnorm godkjent av NIF 05.09.2018.pdf
  
27.09.2018 14:03NBBF
NBBF Protest og appellreglement.pdf
  
20.03.2019 18:08NBBF
NBBF Region Midt - Regler for omberammelse av seriekamp.pdf
  
07.12.2016 13:25Region Midt
NBBF Reglement BLNO kvinner.pdf
  
20.03.2019 18:12NBBF
NBBF Reglement BLNO menn.pdf
  
20.03.2019 18:13NBBF
NBBF Reglement regional 1.divisjon.pdf
  
20.03.2019 18:28NBBF
NBBF Sanksjonskomite vedtak.pdf
  
20.11.2019 11:51NBBF
NBBF Sanksjonsreglement.pdf
  
20.03.2019 18:18NBBF
NBBF Utdanning og autorisasjonsreglement.pdf
  
20.03.2019 18:21NBBF
NBBF Utenlandske spillere og internasjonale overganger.pdf
  
20.03.2019 18:24NBBF
Region Midt Kampreglement.pdf
  
26.09.2019 10:43Region Midt
Region Midt Lov endret etter godkjenning NBBF 23.2.2019.pdf
  
04.03.2019 11:57Region Midt
Region Nord Lover.pdf
  
10.05.2016 12:36Region Nord
Region Sør Kampreglement.pdf
  
14.12.2016 15:06Region Sør
Region Sør Lover og Regler 2015.pdf
  
04.05.2016 14:10Region Sør
RV Kampreglement 2019.pdf
  
16.10.2019 12:29Region Vest
RØ Kampreglement.pdf
  
31.10.2019 10:03Region Øst
RØ Lov for NBBF Region ØST.pdf
  
31.10.2019 10:03Region Øst
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Alle dokumenterhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/AlleDokumenter.aspxNavigasjon på siden
BLNO Kvinnerhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/Kvinneliga.aspxNavigasjon på siden
BLNO Mennhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/BLNO.aspxNavigasjon på siden
Easybaskethttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/Easybasket.aspxNavigasjon på siden
Skjemahttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/Skjema.aspxNavigasjon på siden
Lover og reglerhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/LoverOgRegler.aspxNavigasjon på siden
Spillereglerhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/Spilleregler.aspxNavigasjon på siden
Veilederehttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Sider/Veiledere.aspxNavigasjon på siden
Økonomihttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
/dokumenter/Sider/Økonomi.aspxNavigasjon på siden
Tingdokumenterhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
/dokumenter/Sider/Tingdokumenter.aspxNavigasjon på siden
Strategihttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
/dokumenter/Sider/Strategi.aspxNavigasjon på siden
Logohttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
/dokumenter/Sider/Logo.aspxNavigasjon på siden
Styredokumenterhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
/dokumenter/Sider/Styredokumenter.aspxNavigasjon på siden
Terminlistehttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
/dokumenter/Sider/Terminliste.aspxNavigasjon på siden
Lisens og forsikringhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
/dokumenter/Sider/Lisensogforsikring.aspxNavigasjon på siden
Toppidretthttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
/dokumenter/Sider/Toppidrett.aspxNavigasjon på siden