​For å forenkle arbeidet i klubb og for å gjøre det litt enklere for deg som bruker av basket.no har vi opprettet denne siden.
  
Innhold
  
  
1
  

Trykk på Nyheter øverste menyfelt på basket.no og deretter nyhetsarkiv - der kan man både søke og se tidligere nyheter i kronologisk rekkefølge.

2
  

Det finnes camps i hele landet, vi har samlet mange av de på en side under fanen klubbguide og basketballcamps.

Oversikt finnes her: https://basket.klubb.nif.no/klubbguide/Sider/Basketskoler-og-camps.aspx

3
  

NIF IT er ansvarlige for dette. Kontaktinformasjon finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/nif-it/

4
  

Du kontakter Gjensidige på tlf. 03100 eller benytt online skadeskjeam: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/basketball

Les mer om lisens og forsikring her: Lisens og forsikring i NBBF

5
  

Klubber kan søke parallell spilletillatelse iht. NBBFs kampreglement. Det kan også søkes om dispensasjons fra reglementet om parallell spilletillatelse.

Lov og kampreglement

Søknadsskjeama for parallell spilletillatelse

Dispensasjonssøknad

6
  

I vår nettbutikk nbbfshop.no kan dette samt andre artikler kjøpes.

7
  

Dette finner du i MinBasket Appen som kan lastes ned gratis i google play og apps store, på undersidene BLNO kvinner og BLNO menn og via denne linken: https://basket.klubb.nif.no/Serieogturnering/Sider/Kamps%C3%B8k-detaljert.aspx

8
  

Hold markøren over regioner i toppmenyen og velg deretter den regionen du ønsker å besøke. Regionene publiserer egne nyheter på disse sidene, her finnes også kontaktinfo og annen relevant informasjons og dokumenter.

9
  

Hovedterminlisten finnes under fanen Serie og turnering.

Link: Terminliste

13
  

Kamper og arrangement fra tidligere sesonger kan du se på vår youtube-kanal: NBBF youtube

Fra og med sesongen 2018/2019 vises BLNO direkte og i opptak på Amedia sine aviser: Amedia aviser

Vi vil fortsette å publisere NM kamper og arrangement på youtube

12
  

Alle kampene fra BLNO kan du se på direktesport.no eller en av Amedia sine lokalaviser og nettavisen.no: Amedia aviser

Ett abonnement i en av avisene gir tilgang til alle kamper direkte og i opptak.

11
  

Kampfiksing: LINK

Seksuell trakassering: LINK

Doping: LINK

10
  

- Overgang til ny klubb innenfor samme region administreres av regionskontorene. (Region Sør og Nord administreres av NBBF sentralt).

Overgangsskjema Øst 

Overgangsskjema Vest

Overgangsskjema Midt


- Overgang på tvers av regioner og i BLNO administreres av NBBF sentralt.

Overgangsskjema NBBF sentralt


NB! Overgangsbegyr betales til den instansen som berhandler overgangen.

  

​Overgangsgebyret varierer fra region til region og med alder. Satsene er beskrevet på overgangsskjemaene:

Overgangsskjema Øst 

Overgangsskjema Vest

Overgangsskjema Midt

Overgangsskjema NBBF sentralt

  

​Beskrivelse av de ansattes arbeidsoppgaver finnes via denne LINKEN


De regionalt ansattes kontaktinfo finnes på regionssidene:

Region Øst

Region Vest

Region Midt

Region Sør (ikke ansatte)

Region Nord (ikke ansatte)