Lisenskontroll

​Liste over lisensierte spillere evt. kopi av innbetalt lisens skal uoppfordret legges fram for kampens sekretariat helst før kampstart. Det vil bli gjennomført kontroller både av dommerne og kretsadministrasjonen. Bruk av spiller som ikke har løst lisens medfører at laget taper kampen med 0-20 jfr. NBBFs kampreglement kap. 6 A1 og G1. Det vises også til NBBFs sanksjonsreglement pkt. 3c som gir anledning for å ilegge bot ved bruk av ikke spilleberettiget spiller. Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet.

OBS! Spilleren behøver ikke betale ny lisens ved bytte av klubb i løpet av sesongen. Forsikringen i fjorårets lisens er gyldig kun fram til 1.10. Ny lisens bør derfor være innbetalt før denne dato skal en ha forsikringen i orden.

Frist for betaling av lisens
Alle må kunne framvise bevis for betalt spillerlisens før man spiller kamp. De som har gyldig lisens fra forrige sesong må senest
1. oktober ha betalt lisensen før kamp spilles.

Kontrolltiltak i forbindelse med kamper
• Før hver obligatoriske kamp arrangert av NBBF eller dets kretser eller regioner, skal 1. dommer kontrollere at samtlige spillere har gyldig lisens.
• Kun spillere med gyldig lisens kan føres opp i kampprotokollen og får delta i kampen.

Gyldig bevis for betalt lisens er:
• Kvittering med betalingstrykk fra bank.
• Lisensfaktura (evt. persondata med betalingstrykk utskrevet fra lisenssiden)
• Utskrift fra klubbens lisensside der spillere står som betalt.
• 1. dommer skal påse at feltene for spillernes navn i kampprotokollen er utfylt ihht spillereglene, med etternavn og forbokstaven i fornavnet.
• 1. dommer skal påse at det er samsvar mellom dokumentasjonen på lisensinnbetaling og de navnene som føres opp i kampprotokollen.

Dommer/sekretariat skal føre følgende på kampskjema i feltet ”Lisens nr.”:
• ”X” foran hver spiller som kan forevise gyldig kvittering for betalt lisens
• ”Å” foran hver spiller som spiller på en ”Åpen lisens” (3 i aldersbestemt klasser og 2 i ”Senior Øvrig”)
• ”E” foran hver easybasketspiller (under grensen for å være lisenspliktig) som deltar i aldersbestemt klasse der betalt lisens er krav.

Dommerne skal ikke starte kampen før lisenskontrollen er foretatt og kampskjema ført som vist ovenfor.