Hvordan løse lisens?

​Vi gjør oppmerksom på at det er klubbenes ansvar å ajourholde sine lister med spillere og sørge for at spillere løser lisens. Dette kan gjøres via klubbens tilgang i Sportsadmin.

Klubbene logger seg inn på denne siden og velger "lisens ". Klubbens registrerte spillere blir så tilgjengelige på skjermen. Mangler eller feil i denne klubbdatabasen kan da rettes.

Tilgangskontroll
Alle basketballklubber har fått tilsendt et informasjon hvordan man tar i bruk "Sportsadmin". Har man imidlertid mistet denne informasjonen ta da kontakt med:

Support Klubben Online og Medlemsservice:
Tlf:03615 (0800-2000 alle hverdager)
eller klubbsupport@idrettsforbundet.no

Bli mer kjent med Sportsadmin her:
- http://www.youtube.com/user/nifsupport
- https://itinfo.nif.no/SportsAdmin_Brukerveiledninger
- https://itinfo.nif.no/Min_idrett

VIKTIG: Alle som løste lisens i fjor blir overført til ny sesong og vises dermed i lisenslisten. Spillere som ikke står på listen må lastes inn fra medlemslistene - trykk "ny utøver".

Klubbene kan i løsningen aktivt kan gå inn og sjekke at informasjonen (adresse, lisenstype osv.) på den enkelte spilleren er korrekt og at han fremdeles er aktiv. Hvis så er gjort kan man velge fakturamåte:
• Manuelt valg for print skjermutskrift.
• Lisensutskrift tilsendt pr. mail til spilleren
Merk: Det er ikke mulig å få tilsendt faktura gjennom tradisjonell post.

Spilleren er lisensiert når den tilsendte e -postmeldingen/forhåndsvisningstrykket er betalt. Ta vare på kvitteringen! En egen veiledning for hvordan dere navigerer innen databasen finner dere i over under "Bli mer kjent med Sportsadmin". Vi ber om at spillere som ikke har mottatt krav om lisens, og som må betale forsikringen innen kort tid, tar kontakt med sin klubb for å få opplyst sitt KID-nummer før betaling
finner sted.

Ved all betaling av lisens via nettbank må KID-nummeret være påført. Husk at gamle KID-numre fra tidligere sesonger ikk ekan benyttes.
Kontonummer for lisensbetalingen er 5010 05 40301


Lisens gjennom min idrett
Nå kan du betale lisens og kontingent på nettet i løpet av få minutter. NIF har utviklet verktøy som gjør registrering og betaling enkelt for både ledelse og medlemmer på klubbnivå.

Min idrett er en nettjeneste som er koblet opp mot NIFs medlemsdatabase og som gjør det enkelt å utføre en rekke handlinger for klubbenes ledelse og enkeltmedlemmer

MIN IDRETT kan du:

     - Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
     - Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
     - Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
     - Melde deg på og betale kurs
     - Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser     
     - Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. 


Stadig flere klubber bruker tjenesten til å sende ut lisens, og til betaling av medlemskontingent. Når et medlem er registrert av klubben, mottar den enkelte et epostvarsel om at lisens ligger til betaling. Når et medlem registreres av klubb, opprettes en bruker automatisk. Medlemmet logger seg på og klikker seg inn på fanen «lisenser». Hvis klubben har registrert lisens, skal den vises som «aktiv lisens» i menyen. Medlemmet klikker seg inn på aktiv lisens og betalingsinformasjonen kommer opp. Via et par tastetrykk, skal betalingen være gjennomført.

Når medlemmet er registrert av klubben gjennom klubbadmin og alt er klart til betaling av medlemskontingent, går en epost automatisk ut til medlemmet med varsel. Medlemmet kan da logge inn i min idrett og betale kravet som da ligger i handlekurven. 

Det er viktig at ansvarlige i klubben gjør jobben med å registrere alle som skal ha lisens og fyller ut riktige opplysninger hvis operasjonene skal flyte optimalt. Videre må alle klubbens medlemmer bli informert om mulighetene som ligger i Min idrett.

Har du problem med innlogging, duplikat etc, ta kontakt med din klubb eller NIF IT support på telefon 03615 eller epost minidrett@idrettsforbundet.no

NBBF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å ta denne tjenesten i bruk for å gjøre klubbhverdagen enklere for alle parter.